Продовження лібералізації валютного ринку

У рамках політики поступової лібералізації Національний банк України («НБУ») вніс ряд змін до чинного валютного законодавства. Відповідні зміни затверджені Постановою НБУ № 41 від 25 травня 2017 року.

НБУ прийнято наступні зміни:

  • Дозволено купівлю іноземної валюти\перерахування за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами, з продажу цінних паперів / корпоративних прав, зменшення статутного капіталу, виходу з товариства, у сумі, що не перевищує еквівалент 5 000 000 доларів США на місяць.
    • Зазначені вище обмеження не поширюються на перерахування іноземної валюти у зв’язку з продажем державних облігацій України та продажу боргових / лістингових цінних паперів на фондових біржах. Набуває чинності 12 червня 2017 року.
  • Скасовано тимчасове положення щодо 120-ти денного строку розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів. Наразі такі розрахунки необхідно проводити у відповідності до Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» – у строк до 180 днів. Набуває чинності 26 травня 2017 року.
  • Встановлено можливість достроково погашати зовнішні кредити та позики у сумі, що відповідає сумі зобов’язання міжнародної фінансової організації, яке забезпечує розрахунки за цими операціями (з використанням гарантій, резервних акредитивів, через уповноважені банки та/або іноземні банки). Набуває чинності 12 червня 2017 року.
  • Також Постановою встановлено вимогу щодо необхідності ідентифікації уповноваженим банком кінцевого бенефіціарного власника нерезидента-кредитора (не банку) у випадку реєстрації договору, укладеного з резидентом-позичальником. Набуває чинності 12 червня 2017 року.