Polski organ ochrony konkurencji ("UOKiK") rozpoczął wprowadzanie kompleksowego programu zachęcającego anonimowych informatorów (tzw. sygnalistów) do przekazywania informacji o naruszeniach prawa ochrony konkurencji.

Sygnalistą może być każdy, kto posiada wiedzę o niedozwolonym porozumieniu (np. zakazanym kartelu, zmowie przetargowej, pionowej zmowie cenowej). Urząd zachęca takie osoby do anonimowego przekazywania posiadanych informacji i dowodów. Zapewnia, iż nie będzie dążył do poznania ich tożsamości. Program ma pomóc w walce z najpoważniejszymi naruszeniami i zwiększyć skuteczność ich wykrywania.

W pierwszym etapie wprowadzania kompleksowego programu dla sygnalistów, Urząd uruchomił narzędzia, które mają ułatwiać anonimowe przekazywanie informacji, tj.:

  • specjalny adres e-mail;
  • specjalną infolinię dla sygnalistów; oraz
  • specjalną stronę internetową, zawierającą przydatne wiadomości na ten temat.

Jednocześnie UOKiK ogłosił, iż pracuje nad wprowadzeniem bardziej zaawansowanych narzędzi informatycznych, obsługiwanych przez niezależny podmiot zewnętrzny, które mają zapewnić bezpieczną formę komunikacji dla sygnalistów pragnących zachować całkowitą anonimowość. Wzorem są tutaj rozwiązania stosowanie przez niektóre organy ochrony konkurencji z Unii Europejskiej, takie jak np. Komisja Europejska, czy też urzędy antymonopolowe z Niemiec i Danii.

UOKiK pracuje też nad zmianami przepisów, które miałyby wprowadzić instytucję sygnalistów do prawa ochrony konkurencji, przewidując odpowiednią ochronę takich osób oraz system zachęt. Szczegóły nie są jeszcze znane, ale Prezes UOKiK w publicznych wypowiedziach zapowiadał rozważenie różnych form zachęt finansowych, takich jak specjalna renta lub jednorazowa nagroda.