Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) heeft vrijdag 11 december 2015 een lijst met spoedeisende wetsvoorstellen gestuurd naar de Eerste en Tweede Kamer.

Dit zijn wetsvoorstellen waarvan de minister het belangrijk vindt dat deze op korte termijn worden behandeld. Voor de vastgoedpraktijk staan op de lijst een aantal belangrijke wetten. Onder andere:

  • Wet doorstroming huurmarkt 2015
  • Wijziging van de Huisvestingswet 2014 inzake de huisvesting van vergunninghouders
  • Wijziging van de Woningwet i.v.m. het tijdelijk uitbreiden van het werkgebied van toegelaten instellingen met het oog op het huisvesten van vergunningshouders
  • Wetsvoorstel Omgevingswet

Klik hier voor de volledige lijst.