İzinsiz yapılan reklam içerikli arama, SMS ve e-posta gönderimine ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”)’a yapılan başvurular ve ihbarlar sonucunda, Kurul tarafından konuya ilişkin detaylı bir çalışma yapılarak “ilke kararı” alındı. Kurul tarafından açıklanan ilke kararına göre, izinsiz yapılan reklam içerikli arama, SMS ve e-posta gönderimini yapanlar derhal bu faaliyetlerini  durduracaklar.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ilgili kişilerden bu hususa yönelik rıza alınmaksızın reklam içerikli mesaj ve e-posta gönderimi ile aramalara devam edenlere 15 bin TL’den 1 milyon TL’ye kadar idari para cezası verilecek.

Bununla beraber, ilgili kişilerin iletişim bilgilerinin hukuka aykırı olarak elde edilmesi halinde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesine ilişkin ilgili hükümleri çerçevesinde gerekli işlemlerin başlatılması için Cumhuriyet Başsavcılıkları’na suç duyurusunda bulunulacak. 

Kurul tarafından açıklanan bu karar, ilerleyen günlerde Resmi Gazete’de yayımlanacak.