Vorig jaar stelde ACM, de Nederlandse mededingingsautoriteit, in een nieuwsbericht dat zorgverzekeraars aan zet zijn om consumenten inzicht te geven in de tarieven van ziekenhuisbehandelingen tot aan de eigen-risicogrens. Naar aanleiding van dit nieuwsbericht, heeft ACM de leidraad Transparantie van ziekenhuistarieven gepubliceerd.

ACM ziet risico’s voor de concurrentie tussen ziekenhuizen en tussen zorgverzekeraars als alle ziekenhuistarieven openbaar worden. De leidraad verschaft voornoemde en andere marktpartijen handvatten voor de naleving van de concurrentieregels bij het openbaar maken van ziekenhuistarieven. De leidraad voorziet (onder meer) in een zogeheten 'veilige haven' waarbinnen ACM geen concurrentierisico’s ziet. Kort en goed:

  1. mogen individuele zorgverzekeraars actuele ziekenhuistarieven openbaar maken die onder de grens van het maximale eigen risico liggen (voor 2017: € 885). ACM benadrukt daarbij dat zij zorgverzekeraars niet verplicht om deze informatie openbaar te maken. Zorgverzekeraars kunnen er ook voor kiezen verzekerden op een andere wijze te informeren over deze tarieven;
  2. mogen ook anderen actuele tariefinformatie openbaar maken, als (kort samengevat) een derde partij het verzamelen van informatie beheert en alle onderhandelingen over de betreffende tarieven zijn afgerond en de informatie voldoende is geaggregeerd, niet herleidbaar is en anoniem is; en
  3. mogen tarieven ouder dan drie jaar (ook boven de grens van het maximale eigen risico) zonder beperkingen worden geopenbaard.

Buiten de veilige haven moeten partijen zelf nagaan of het openbaar maken van tarieven is toegestaan onder het mededingingsrecht.