Op grond van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer dient degene die een inrichting drijft met een energieverbruik hoger dan 25.000m3 gas per jaar of 50.000kWh per jaar alle energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Deze bepaling leidt veelal tot verplichtingen voor vastgoedeigenaren, waarbij lang niet altijd duidelijk is welke maatregelen er nu precies moeten worden genomen om aan artikel 2.15 te voldoen. Om aan deze onduidelijkheid tegemoet te komen is in bijlage 10 van de Activiteitenregeling voorzien in een lijst met zogenoemde ‘erkende maatregelen’. Zie voor meer informatie over deze erkende maatregelen ons eerdere nieuwsbericht van 31 juli 2017. Zowel de erkende maatregelen als de bedrijfstakken die op de lijst kunnen terugvallen, worden regelmatig uitgebreid.

Per 1 januari 2018 is de lijst van erkende maatregelen wederom uitgebreid (Stc. 2017, 69337). Er zijn zeven bedrijfstakken toegevoegd aan bijlage 10: drukkerijen, papier en karton, bouwmaterialen, verf en drukinkt, tankstations en autowasinrichtingen, meubels en hout, bedrijfshallen en detailhandel.

Daarnaast is voor zes bedrijfstakken op 1 januari 2018 de nieuwe erkende maatregel 'energieregistratie- en bewakingssysteem' (EBS) in werking getreden. Het gaat om de bedrijfstakken: gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen, kantoren, onderwijsinstellingen, sport en recreatie, hotels en restaurants en de detailhandel. Een EBS systeem laat zien wat het huidige verbruik is, hoe dat over de dag verloopt en hoe door slimmere instellingen energie kan worden bespaard. Bij een energieverbruik van 25.000m3 tot 75.000m3 aardgas per jaar kan worden volstaan met een slimme meter. Bij een verbruik meer dan 25.000m3 kan een EBS systeem bestaan uit een gebouwbeheersysteem of andere apparatuur in combinatie met (tussen)meters die (deel)verbruiken monitoren.