Het is niet aan de zorgaanbieders om hun patiënten voor te lichten over de vraag in hoeverre de kosten van de medische behandeling door de zorgverzekeraar zullen worden vergoed. Dit heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld in geschil tussen Zilveren Kruis enerzijds en het St. Antonius Ziekenhuis, Haaglanden Medisch Centrum en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen anderzijds.

Zilveren Kruis biedt naast haar reguliere verzekering een basisverzekering aan. Een van de voorwaarden bij deze basisverzekering is dat verzekerden zich voor planbare ziekenhuiszorg moeten wenden tot een gelimiteerd aantal door Zilveren Kruis gecontracteerde ziekenhuizen. Indien patiënten kiezen voor een niet-gecontracteerd ziekenhuis, krijgen zij slechts 75% van het gemiddeld gecontracteerd tarief van Zilveren Kruis vergoed. De twee ziekenhuizen in kwestie hebben door middel van hun website, brieven en folders patiënten algemeen geïnformeerd dat zij niet waren gecontracteerd voor de basisverzekering.

De rechtbank oordeelde dat het primair de eigen verantwoordelijkheid van de verzekerde is om na te gaan of zijn zorgverzekeraar een vergoeding biedt voor de zorg die hij in een ziekenhuis moet of wil ondergaan. Daarnaast dragen zorgverzekeraars de verantwoordelijkheid hun verzekerden goed te informeren omtrent de voorwaarden van de overeenkomst die zij met de verzekerden hebben gesloten. Van de ziekenhuizen in kwestie kan niet meer worden verwacht dan dat wat de ziekenhuizen hebben gedaan.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 24.

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Vanaf heden vindt u op onze website een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg.