Kinder- en partneralimentatie wordt jaarlijkse geïndexeerd (tenzij de indexering via een overeenkomst of beslissing van de rechter is uitgesloten). De indexering is gekoppeld aan de gemiddelde loonstijging en wordt half november bekend gemaakt.

Regelmatig komen wij zaken tegen waarin de indexering niet of verkeerd wordt berekend. De indexering kan met terugwerkende kracht worden gevorderd en verjaart na vijf jaar.

Via https://www.lbio.nl/indexering-alimentatie/ kunt u eenvoudig de indexering berekenen.

Elk jaar wordt er weer een nieuw indexeringspercentage bekend gemaakt. Voor 2018 is dat percentage 1,5%. Voor 2019 is het percentage nog niet bekend, maar gelet op de verwachte loonstijging in 2019 van 2,9%, zou het percentage zomaar bijna kunnen verdubbelen ten opzichte van 2018!

Zodra het percentage bekend is, zullen wij een update plaatsen. Vermoedelijk zal dat medio november zijn.