De aankoop en installatie van zwaar medisch materiaal kent de laatste jaren een stijgende trend. Tal van deze apparaten maken gebruik van ioniserende straling, zodat de Belgische bevolking alsmaar meer aan dergelijke straling blootgesteld zou worden.

In de huidige stand van de ziekenhuiswetgeving is de planning van dergelijke apparaten geregeld in het kader van een doelmatige programmatie.

De Wetgever overweegt een nieuwe aanpak. Voor het materiaal dat een gevaar kan inhouden voor de volksgezondheid omwille van de ioniserende stralingen, wordt aan de Koning de mogelijkheid geboden om een nieuwe vorm van registratie in te voeren, in samenwerking met het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Het is daarbij ook de bedoeling dat dubbele registraties worden vermeden.

Het is nu de vraag welke apparatuur daadwerkelijk zal worden opgenomen en wanneer – en of – de Koning ooit deze mogelijkheid zal benutten. Daarvoor zullen de komende weken zeker doorslaggevend zijn!