The judgment must be lawful (consistent with the law) and fair. The legality and fairness of the decision is an ideal situation. However, there may be cases when the court refuses to protect the rights of a person on the basis of certain rules of the law that are discriminatory or unfair (from the position of such person). In such a situation, after obtaining a final judicial decision, a person exhausts national remedies and may raise questions only about Ukraine's violation of its obligations under the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in a relevant application to the European Court of Human Rights.

Fortunately, recent legislative changes extend the list of mechanisms to protect rights. In particular, the amendments to the Constitution of Ukraine in the area of ​​justice, adopted in 2016, granted individuals and legal entities the right to submit a constitutional appeal to the Constitutional Court of Ukraine ("KSU") after receiving the final decision in the case. Let's consider in detail this mechanism and its features as a possible additional way of protecting rights.

Submitting a constitutional complaint

In accordance with the Law of Ukraine "On the Constitutional Court of Ukraine", a constitutional complaint is one form of appeal to the Constitutional Court regarding the constitutionality of the law or its separate provision, which was applied in the final court decision in the case of the complainant.

In order to file a constitutional complaint, you must:

• be a subject of the right to a constitutional complaint (any natural or legal person, other than legal entities of public law);

• obtain a final judicial decision in a case that is not subject to appeal;

• The said decision should be based on the provisions of the law, which may conflict with the Constitution of Ukraine;

• from the date of entry into force of the final court decision, which applied such a law, expired no more than 3 months, however, on grounds of public interest, this period may be extended (cases in which the final decision was taken before 30.09.2016, returned the complainant).

Compliance with the abovementioned conditions and formal requirements of the Law on the content of the constitutional complaint is extremely important, as most complaints "turn around" the CCU at an early stage. Only for the period from 01.01.2019 to 24.06.2019, 372 complaints were filed. 204 complaints were returned to the submitter due to non-compliance with formal requirements or because the content and claims of the complaint were manifestly ill-founded, or the CCU came to the conclusion that abuse of the right to file a complaint. The panel of judges refused to open 121 complaints. Other complaints to date have already been considered by the Court or have not been finalized.

Most of the refusals to open constitutional proceedings and the return of complaints were due to the fact that the complainants misunderstood the essence and nature of the constitutional complaint. KSU is not a court of the fourth instance, it does not consider the dispute in essence, does not investigate the circumstances of the case and evidence. The Constitutional Court analyzes the compliance of the law or its specific provisions with the Constitution of Ukraine, taking the case of the complainant only as an example of the application of the norm in practice. Therefore, submission of a constitutional complaint only on the grounds that the complainant does not agree with the interpretation and application of the rules of law by the court is futile. In view of the above, the proper justification for the unconstitutionality of the law of the court which is the basis of the court decision is the main task for the complainant's lawyers.

Maintenance Order

Під час розгляду конституційної скарги Велика палата КСУ (у виняткових випадках) з власної ініціативи може видати забезпечувальний наказ, що має на меті встановлення тимчасової заборони вчиняти певну дію. Підставою для такого забезпечення є необхідність запобігти незворотнім наслідкам, що можуть настати у зв’язку з виконанням остаточного судового рішення. По суті мова йде про призупинення виконання судового рішення шляхом заборони певним суб’єктам вчиняти певні дії. Таким чином, подання конституційної скарги може призупинити виконання судового рішення стосовно скаржника. Однак така ініціатива належить лише Суду.

Розгляд скарги

Конституційна скарга спершу розглядає Секретаріат, який перевіряє її на відповідність за формою вимогам закону впродовж 1-го робочого дня з дня реєстрації. Далі скарга розподіляється судді-доповідачу, який протягом 20 днів готує проект ухвали про відкриття або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі. У разі відкриття провадження справа розглядається на пленарних засіданнях Сенату, якщо Сенат не вирішить передати її на розгляд Великої Палати КСУ. Як показує практика, процедура розгляду Судом справи з моменту подання конституційної скарги до винесення рішення в середньому триває 6-8 місяців.

Перші рішення за конституційними скаргами

У 2019 р. КСУ розглянув декілька справ за конституційними скаргами приватних осіб і ухвалив рішення про визнання неконституційними положень деяких законів. Зокрема, АТ «Запорізький завод феросплавів» подав конституційну скаргу щодо неконституційності положення Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», яким Національному антикорупційному бюро України («НАБУ») надавалося право подавати до суду позови про визнання недійсними угод. НАБУ звернулося до Господарського суду м. Києва з позовом про визнання недійсними угод, які суперечать інтересам держави, стороною яких був АТ «Запорізький завод феросплавів». Верховний Cуд залишив чинним рішення апеляційного суду про задоволення позову.

КСУ в рішенні від 05.06.2019 р. № 4-р(ІІ)/2019 визнав спірне положення (пункт 13 частини 1 статті 17 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України») неконституційним, дійшовши висновку про те, що Верховна Рада України не має права делегувати конституційні повноваження прокуратури (щодо представництва інтересів держави у суді) іншим органам поза межами, встановленими конституційними нормами. Таким чином, Верховна Рада України, приймаючи оскаржуване положення, вийшла за межі повноважень і порушила вимоги ст. 6, ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 19 Конституції України.

Іншим прикладом реалізації права на конституційну скаргу є справа ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА». Товариство вважало неконституційним положення Податкового кодексу України щодо заборони на повернення нарахованої та сплаченої плати за землю, яка перебуває на тимчасово окупованій території або на лінії зіткнення. КСУ рішенням від 05.06.2019 р. № 3-р(І)/2019 задовольнив конституційну скаргу і аргументував своє рішення тим, що одночасне скасування обов’язку щодо сплати орендної плати та встановлення заборони на повернення сплачених сум орендної плати порушило принцип юридичної визначеності і призвело до того, що легітимні очікування скаржника не справдилися, а його право власності було порушено.

Окрім того, КСУ також визнавав положення законів неконституційними за конституційними скаргами фізичних осіб. Зокрема, керуючись обов’язком держави забезпечувати виконання судового рішення, Суд визнав неконституційним обов’язок сплатити аванс для початку процедури примусового виконання рішення (рішення Другого сенату КСУ від 15.05.2019 р. № 2-р(ІІ)/2019). Таким чином, Суд встановив, що обов’язок сплати авансового внеску нівелює сутність права на судовий захист, адже покладає обов’язок держави на особу, на користь якої ухвалено рішення.

Наслідки задоволення конституційної скарги

Задоволення конституційної скарги КСУ та визнання закону чи його положення неконституційним визнається процесуальним законодавством як виключна обставина і є підставою для перегляду судового рішення (якщо таке рішення ще не було виконане). У такому випадку, якщо негативне рішення ґрунтувалося на законі, який визнаний неконституційним, новий розгляд справи може мати інший результат, адже під час нового розгляду суд не може застосувати неконституційну норму.

Consequently, a constitutional complaint is a new additional mechanism for the protection of the rights of individuals, for which a final judicial decision has been issued. Preparation of a constitutional complaint requires a high-quality legal argument regarding the unconstitutionality of certain rules of law, imposed by courts on the basis of a court decision. Submission of a constitutional complaint gives a chance to cancel the disputed norm of the law as unconstitutional and to reconsider a court case in exceptional circumstances.

Published: Yuridicheskaya Gazeta, No. 28-29, July 9, 2019