Update regarding the introduction of the Dutch UBO register

You may have recently read that the Dutch UBO register will be introduced on 10 January 2020. However, that deadline will not be met. We expect that the UBO register will become operational later in Q1 2020. On 10 December 2019, the Lower House of Parliament adopted a bill for the introduction of the UBO register. That bill has been submitted to the Upper House. The Finance Committee of the Upper House will conduct a so-called preparatory investigation into the introduction of the bill on 28 January 2020. This investigation is the first phase of the written preparation by that committee. Committee members can make written contributions with regard to the bill. A provisional report will be made of this, to which the Minister will respond in writing. If the committee members have no contribution with regard to the bill, the Upper House can proceed to a vote fairly quickly. It is currently unclear when this will take place exactly, but our current expectation is that the UBO register will become operational in the course of Q1 2020. We will of course keep you posted on further developments.

Update inzake de invoering van het Nederlandse UBO-register

Wellicht heeft u recent gelezen dat het Nederlandse UBO register op 10 januari 2020 wordt ingevoerd. Die deadline zal echter niet worden gehaald. Implementatie zal naar onze verwachting later in Q1 plaatsvinden. Op 10 december 2019 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel voor invoering van het UBO register aangenomen. Dat wetsvoorstel is ingediend bij de Eerste Kamer. De Eerste Kamercommissie voor Financiën zal op 28 januari 2020 een zogenoemd voorbereidend onderzoek doen naar de invoering van het wetsvoorstel. Dat onderzoek is de eerste fase van de schriftelijke voorbereiding door die commissie. Commissieleden kunnen een schriftelijke bijdrage leveren met betrekking tot het wetsvoorstel. Daarvan wordt een voorlopig verslag gemaakt, waarop de minister vervolgens schriftelijk zal reageren. Als de commissieleden geen inbreng hebben, kan de Eerste Kamer vrij snel tot stemming overgaan. Het is momenteel onduidelijk wanneer dat precies zal plaatsvinden, maar onze huidige verwachting is dat het UBO register in de loop van het eerste kwartaal van 2020 operationeel zal worden. We houden u graag op de hoogte van verdere ontwikkelingen.