• Ontwikkelingsruimte met de PAS, of toch niet? Marieke Kaajan, preadvies voor de Vereniging van Agrarisch Recht. Op vrijdag 19 april 2013 vond de jaarvergadering van de Vereniging van Agrarisch Recht plaats. Tijdens deze vergadering heeft Marieke Kaajan haar preadvies gepresenteerd. Dit preadvies gaat over de ontwikkelingsruimte die met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zou moeten worden gecreëerd en is hier te downloaden. Het preadvies bevat een beschrijving van de wettelijke systematiek en van de concept-PAS zoals deze nu beschikbaar is. Kern van het preadvies is de vraag of de PAS in de praktijk het gewenste resultaat zal kunnen hebben en welke risico's zich op dat vlak voor concrete projecten kunnen voordoen.