Bestuurders en toezichthouders van onderwijsinstellingen kunnen straks niet alleen bij financieel wanbeleid maar ook bij onderwijskundig falen worden aangepakt. Dit blijkt uit de Kamerbrief "Versterking bestuurskracht onderwijs" van 20 april 2013. Bestuurders of toezichthouders kunnen worden geschorst of ontslagen of zelfs hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Uitgangspunt is dat deze maatregelen pas gebruikt worden als blijkt dat het huidige instrumentarium (bijvoorbeeld governance codes) onvoldoende werkt. In de brief wordt ook voorgesteld de (mede-)zeggenschap van studenten, ouders, leerlingen en onderwijspersoneel te versterken. Verder wordt de informatie-uitwisseling tussen interne toezichthouder en de Inspectie van het Onderwijs wettelijk vastgelegd en komen er strengere regels voor onderwijsjaarverslagen.