Eerder dit jaar schreven we over de juridische strijd tussen Gucci en Forever 21 met betrekking tot Gucci’s kenmerkende streeppatronen. Volgens het Italiaanse modebedrijf maakt fast fashion retailer Forever 21 inbreuk op haar merkrechten op de kleurencombinaties blauw-rood-blauw en groen-rood-groen. Forever 21 opende daarop een juridische tegenaanval op Gucci in een procedure waarin zij de geldigheid van Gucci’s streeppatronen ter discussie stelt. Een Amerikaanse rechter heeft onlangs een oordeel gegeven in de nietigheidsprocedure.

Onderscheidend vermogen

Forever 21 stelt dat Gucci’s kenmerkende streeppatronen geen merkenrechtelijke bescherming toekomt, omdat zij niet voldoen aan het vereiste van onderscheidend vermogen en dat Gucci derhalve niet, door middel van merkregistraties, het alleenrecht kan claimen op het gebruik van deze kleurencombinaties.

Het US District Court of California oordeelde deze week dat de vordering tot nietigverklaring van Forever 21 onvoldoende onderbouwd was: “The court is skeptical that Forever 21 has sufficiently alleged facts to support its claims for cancellation based on lack of secondary meaning, aesthetic functionality and genericism.”

Forever 21 heeft volgens de rechtbank onvoldoende onderbouwd dat consumenten het blauw-rood-blauw en het groen-rood-groen strepenpatroon niet als merken afkomstig van Gucci opvatten. Daarnaast is onvoldoende aangetoond dat de kleurencombinaties van Gucci’s strepenmerken in essentie ongeschikt zijn om als merk te dienen doordat het puur decoratieve elementen zijn en dat het toekennen van een monopolie op die kleurencombinaties de eerlijke concurrentie beperkt. Tot slot heeft Forever 21 niet voldoende onderbouwd dat de strepen te simpel of generiek zijn om als merk te kunnen dienen.

Forever 21 krijgt nu tot eind november de kans om haar vordering verder te onderbouwen. Of de merken door de Amerikaanse rechter nietig worden verklaard is op dit moment nog niet duidelijk. Faalt Forever 21 alsnog in het leveren van voldoende onderbouwing dan zullen de merkregistraties zeer waarschijnlijk in stand blijven en zal moeten worden beoordeeld of sprake is van verwarringsgevaar tussen de merken van Gucci en het gebruik van overeenstemmende streeppatronen door Forever 21.