Kernpunten

  • Een doorslaggevende stem binnen het bestuur van uw Stak is in de toekomst wellicht niet meer mogelijk.
  • Een alternatief is een stakende stem.

______________________________________________________

U heeft aandelen in uw familiebedrijf of ander vermogen ondergebracht in een Nederlandse stichting administratiekantoor (“Stak”). Alle zeggenschapsrechten over deze aandelen of dit vermogen worden uitgeoefend door het bestuur van de Stak. Omdat u bij de certificering de zeggenschap wilde behouden bent u zelf bestuurder geworden. Wellicht heeft u daarbij ten opzichte van uw medebestuurders een doorslaggevende stem.

In Nederland is wetgeving in de maak die een wijziging zal brengen in de werking van het bestuur van een stichting en de positie van bestuurders. Een van de beoogde wijzigingen is dat een doorslaggevende stem niet langer toegestaan zal zijn. Het maken van een alternatieve regeling zal dan aangewezen zijn.

Een van de mogelijke alternatieve regelingen is die van de “stakende stem”. Met een stakende stem kunt u besluiten zelfstandig tegen houden, maar om een besluit te kunnen nemen heeft u de instemming van ten minste een medebestuurder nodig. Het aantrekkelijke van deze regeling is dat u zeggenschap behoudt, terwijl er tegelijkertijd meer evenwicht komt binnen het bestuur. Het beleid van de Stak zal bij een stakende stem een breder draagvlak hebben binnen het bestuur, wat de bestendigheid van de stichting en zijn functioneren in de toekomst ten goede komt.

De beoogde wetgeving is een goede gelegenheid om de statuten van uw Stak nog eens tegen het licht te houden. Is de daarin opgenomen regeling voor de werking van het bestuur met het oog op de toekomst optimaal?