Door de Meavita uitspraak staat bestuurdersaansprakelijkheid in de zorg weer volop in de belangstelling. Mijke Sinninghe Damsté, partner van het Loyens & Loeff Zorgteam, praat u graag bij over de aspecten die een rol spelen bij bestuurdersaansprakelijkheid in de zorg.

Click here to view the video.

De laatste jaren is er veel aandacht geweest voor bestuurdersaansprakelijkheid in de zorg. Zo deed de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam in november 2015 de veelbesproken uitspraak over het Meavita-concern, waarbij zij oordeelde dat sprake is geweest van wanbeleid, en dat bestuurders en commissarissen van Meavita hiervoor verantwoordelijkheid dragen. Naar aanleiding van deze uitspraak, en de hierop volgende conclusie van Advocaat-Generaal Timmerman, publiceerde het Zorgteam van Loyens & Loeff onlangs een Healthbit waarin Frank Leijdesdorff, partner van het Loyens & Loeff Zorgteam, in een video de belangrijkste onderdelen van deze uitspraak nog eens voor u samenvatte. Een ander voorbeeld van bestuurdersaansprakelijkheid in de zorg is de Diogenes-uitspraak, waarin werd bepaald dat bestuurders verplicht zijn om maatregelen te treffen in geval van klachten over de kwaliteit van zorgverlening in hun instelling. Bestuurdersaansprakelijkheid roept de nodige vragen op. Wanneer kunnen bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gehouden en ten opzichte van wie? Wat kunnen bestuurders mogelijk doen om zichzelf te beschermen tegen persoonlijke aansprakelijkheid? En ten slotte: wat kunnen zij doen om te voorkomen dat ze in dit soort situaties terecht komen? In de hier bovenstaande video gaat Mijke in op persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en geeft zij antwoord op deze vragen.