Ons land is rijk aan dochtervennootschappen van bedrijven die gevestigd zijn in een andere lidstaat van de Europese Unie. Daarom is het een goede zaak dat het voortaan mogelijk is om - ter aanvulling - van de jaarrekeningen een vertaling in een andere officiële taal van de Europese Unie neer te leggen. Positief ook is dat de Commissie voor boekhoudkundige normen een officieuze vertaling van de verschillende modellen in het Engels ter beschikking stelt.

Dit wordt mogelijk gemaakt door het WVV - Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Alle vennootschappen zijn verplicht om hun jaarrekeningen en alle bijhorende stukken neer te leggen in één van de officiële talen van het gewest waar de vennootschap gevestigd is.

Het is de wetgeving op het gebruik van talen die daarvan aan de basis ligt.

In Vlaanderen moet het in het Nederlands, in Wallonië in het Frans. In het Brussels Gewest kan men kiezen tussen beide talen maar eenmaal gekozen moet men consequent zijn. Alle neergelegde documenten moeten dan in dezelfde taal zijn. Geen jaarrekeningen in het Nederlands en bijhorende documenten in het Frans dus.

Maar voortaan is het ook mogelijk om - ter aanvulling - een vertaling van al deze documenten neer te leggen in één of meerdere van de officiële talen van de Europese Unie, naast één van onze officiële talen, nl. het Nederlands, Frans of Duits.

En omdat er zoveel naar gevraagd werd, heeft de Commissie voor boekhoudkundige normen gezorgd voor een officieuze vertaling in het Engels van de verschillende modellen. Deze kan u vinden door hier te klikken.

Naar aanleiding van de Brexit, is het nog niet duidelijk of in de toekomst een vertaling in het Engels nog aanvaard zal worden omdat het geen officiële taal meer uitmaakt van een van de EU-lidstaten.