Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat niet mee met het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) om selectieve zorginkoop af te schaffen. Dit schrijft hij in een brief met beleidsreactie naar de Tweede Kamer in reactie op het uitgebrachte advies over zorginkoop.

Het advies dat door de RVS in oktober 2017 is gepubliceerd is kritisch over het principe van selectieve inkoop en bepleit onder andere dat in die lijn de naturapolis moet worden afgeschaft. Minister Bruins is echter van mening dat door het afschaffen van de mogelijkheid tot selectieve inkoop en de naturapolis er een groot deel van de checks and balances in het stelsel verloren gaat. De selectieve inkoop van zorg door zorgverzekeraars wordt in de beleidsreactie gezien als een belangrijk instrument om de kwaliteit van zorg te verbeteren en de betaalbaarheid te garanderen.

De minister ondersteunt wel een aantal andere aanbevelingen van de RVS, die ervoor moeten zorgen dat de wensen van de patiënt centraal komen te staan binnen het zorgdomein. Dit kan onder andere worden bewerkstelligd door het afsluiten van meerjarige contracten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Binnen deze contracten is er namelijk meer ruimte voor maatwerk van zorgprofessionals.

Op 1 februari 2018 bespreekt de vaste Kamercommissie voor VWS het rapport van de RVS uit oktober 2017 bij het Algemeen Overleg over de Zorgverzekeringswet. In het eerste kwartaal van 2018 ontvangt de Tweede Kamer tevens een brief van de minister over het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg mede in relatie tot de zorginkoop in het kader van de Wet langdurige zorg.