1 січня набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів». Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» також змінилися ставки судового збору в адміністративних справах, зокрема, у податкових спорах. Ключові зміни на цей рік – далі.

Податкові перевірки та оскарження рішень контролюючих органів

1. У грудні минулого року Державна фіскальна служба України затвердила план-графік документальних перевірок на 2019 рік, до якого включила майже 5 тисяч платників податків.

2. З 1 січня подати заперечення до акта податкової перевірки платник податків може протягом 10 робочих днів (було 5 робочих днів) з дня, наступного за днем отримання акта перевірки.

3. Збільшується строк для оскарження рішення контролюючого органу, в тому числі й податкового повідомлення-рішення, до податкового органу вищого рівня, а саме до Державної фіскальної служби України. Відтепер такий строк складає 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання відповідного рішення.

4. Зміни стосуються і строків прийняття ППР податковим органом. Якщо раніше такий строк складав 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання платником акта податкової перевірки, то тепер він складає 15 робочих днів, а за наявності заперечень платника податків до акта перевірки приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки - протягом 3 робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень і надання письмової відповіді платнику.

5. Після набрання чинності Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» змінилися ставки судового збору. Прожитковий мінімум для працездатних осіб цього року складає 1921 грн, тобто таку суму коштів потрібно сплатити за 1 позовну вимогу немайнового характеру. За вимоги майнового характеру юридична особа сплатить у 2019 році 1,5 % ціни позову, але не менше 1921 грн і не більше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 19210 грн. Таким чином, з 1 січня максимальний розмір збору зменшується з 350 прожиткових мінімумів до 10. Разом з тим, менше платитимуть не тільки платники податків – юридичні особи, але й контролюючі органи.

Трансфертне ціноутворення

1. Одним із видів контрольованих операцій є операції між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні. Уточнено, що до таких операцій будуть належати і внутрішньогосподарські розрахунки, тобто розрахунки між головним підприємством та його структурними підрозділами.

2. Уточнено, що контролюючі органи враховують фактичні дії сторін господарської операції, фактичні обставини проведення операції відповідно до її суті. Якщо ж фактична поведінка сторін операції відрізняється від умов договору (або документально операція не оформлена), то для цілей ТЦУ має враховуватися саме фактична поведінка сторін, активи, які фактично використовувалися, а також ризики, які фактично були прийняті сторонами.

3. Істотно розширюються й деталізуються права податкових органів у процесі проведення перевірок дотримання принципу «витягнутої руки». За попередньою редакцією податковий орган мав право надсилати запит до платника, проводити зустрічну звірку, опитувати посадових осіб підприємства. Ці права доповнені можливістю надсилати запити до всіх контрагентів у ланцюгу операцій, а також компетентних органів іноземних держав. Контролюючий орган має право проводити зустрічі з платником стосовно методології визначення відповідності господарських операцій принципу «витягнутої руки».

4. Крім того, зміни стосуються строку проведення перевірки. Як відомо, такий строк обчислюється з дня прийняття рішення про проведення перевірки до дня складення акта (довідки) за її результатами. Відтепер цей строк переривається у разі розгляду судом позовів платника з питань, пов’язаних з призначенням, проведенням, предметом перевірки, до набрання рішенням суду законної сили.

Податок на додану вартість

1. Оновлюється порядок оподаткування товарів, що ввозяться в Україну в міжнародних поштових та експрес-відправленнях. При цьому, внесені зміни будуть запроваджуватися поступово.

2. З 1 січня до 30 червня цього року не будуть оподатковуватися податком операції з ввезення у посилках товарів, вартість яких не перевищує 150 євро для 1 отримувача-фізичної особи в 1 депеші від 1 відправника. З 1 липня податок буде сплачуватися за товар вартістю більше 100 євро. З 1 січня 2021 року податок буде сплачуватися з урахуванням внесених змін щодо оформлення поштовими операторами та експрес-перевізниками тимчасових та додаткових реєстрів міжнародних поштових та екпрес-відправлень. З цього ж часу обов’язки платника податку ляжуть на згаданих операторів поштового зв’язку й експрес-перевізників. Детальніше щодо нових правил оподаткування міжнародних поштових відправлень та експрес-відправлень - у статті за посиланням.

Акцизний податок

1. Тютюнові вироби. Підвищуються ставки акцизного податку на тютюнові вироби. Проте пункт 17 підрозділу 5 розділу ХХ Податкового кодексу України встановлює поетапне (спочатку кожних півроку, а далі щороку) збільшення ставок акцизного податку. Окрім збільшення ставок з 1 січня, у цьому році нас чекає ще одне підвищення ставок з 30 червня.

2. Пальне. Встановлюються особливості оподаткування бензинів авіаційних та палива для реактивних двигунів: застосовується підвищувальний коефіцієнт 10 при ввезенні на митну територію України та реалізації виробником виробленого в Україні пального. Проте такий коефіцієнт застосовуватися не буде в разі видачі виробником податкового векселя, який є підставою для реалізації цих видів пального без вказаного коефіцієнта. При цьому, з 1 липня роздрібна та оптова торгівля пальним будуть ліцензованою діяльністю.

3. Акцизні склади. Дещо оновлюються вимоги щодо утворення, реєстрації, діяльності акцизних складів. Зокрема, з 1 липня цього року акцизні склади, на території яких виробляється спирт етиловий, повинні бути обладнані витратомірами-лічильниками для вимірювання та фіксування в електронному вигляді даних про отримання/відпуск спирту етилового. Необладнання/нереєстрація таких витратомірів тягнуть за собою штраф.

Екологічний податок

Зміни стосуються викидів підприємствами двоокису вуглецю. Якщо викиди не перевищують за рік 500 тонн, то такі підприємства не є платниками податку. Якщо ж викиди перевищують вказаний розмір, то відповідні суб’єкти мають зареєструватися платниками податку в податковому періоді, в якому відбулося відповідне перевищення, скласти й подати податкову звітність, нарахувати й сплатити податок. У свою чергу, під час визначення бази оподаткування необхідно враховувати, що вона зменшується на обсяг викидів у розмірі 500 тонн на рік.

Інше

Збільшуються також ставки рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів; дещо змінюються порядок сплати, база оподаткування й інші елементи туристичного збору. Законодавець також вніс деякі зміни уточнюючого характеру: зокрема, більш докладно виписані положення про строки нарахування пені за статтею 129 ПК України, виправлено неточності в ознаках неприбуткової організації для цілей податку на прибуток тощо.

Таким чином, на цей рік законодавець підготував зміни практично до всіх податків та інших загальнообов’язкових платежів. Деякі з цих змін істотні (наприклад, в частині акцизного податку з 1 липня), інші мають уточнюючий характер, проте вони точно суттєво вплинуть на діяльність усіх платників податків.

 Опубліковано: Юрист і Закон, 11.01.2019 – 17.01.2019, № 2