In de Employment Update van april jl. informeerden wij u al over het feit dat de Advocaat-Generaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie ("HvJ") in zijn conclusie in de zaak Estro/Smallsteps het HvJ heeft geadviseerd, dat de Richtlijn Overgang van Onderneming gewoon van toepassing dient te zijn op zogenaamde pre-pack faillissementen. Een pre-pack faillissement betekent - in het kort - dat een doorstart volgend op een faillissement al vóór de faillietverklaring in stilte wordt voorbereid met de hulp van een "beoogd curator". Wanneer het faillissement vervolgens officieel wordt uitgesproken kan de doorstart meteen zijn doorgang vinden, zonder dat de onderneming stil komt te liggen. Aangezien het arbeidsrecht door een faillietverklaring vrijwel volledig buitenspel wordt gezet, werd vooralsnog aangenomen dat de regels betreffende overgang van onderneming op de pre-pack faillissementen niet van toepassing zouden zijn. Het HvJ heeft deze week echter - in lijn met de conclusie van de Advocaat-Generaal - geoordeeld dat de regels betreffende overgang van onderneming ook bij een overname in het kader van een pre-pack faillissement van toepassing zijn, omdat het faillissement bij een pre-pack niet gericht is op liquidatie van de onderneming maar op de continuïteit van de onderneming.

Dit maakt een pre-pack faillissement in de praktijk een stuk minder aantrekkelijk, want dit betekent dat alle werknemers met behoud van al hun rechten en plichten van rechtswege - dus automatisch - overgaan op de doorstartende partij. De vraag is nu dan ook of de Nederlandse rechter gaat oordelen dat de 1000 (voormalig) Estro-werknemers die niet door Smallsteps zijn overgenomen, alsnog op grond van overgang van onderneming bij Smallsteps in dienst zijn gekomen vanaf het moment van de doorstart. Mocht dit het geval zijn, dan zal dit grote financiële gevolgen hebben voor Smallsteps, evenals voor andere ondernemingen die de afgelopen jaren een failliete onderneming hebben overgenomen middels een pre-pack procedure. Wij wachten de uitspraak met grote belangstelling af en houden u wederom via de Employment Update graag op de hoogte van de toekomstige ontwikkelingen. 

Klik hier voor de uitspraak.