In 2011 is naar aanleiding van jurisprudentie en wijzigingen in de regelgeving een grote stroom aan bezwaarschriften op gang gekomen. Deze bezwaarschriften betreffen de heffing van btw bij het privégebruik van een auto van de zaak. Inmiddels heeft de Belastingdienst over de jaren 2011 tot en met 2016 circa 2 miljoen bezwaarschriften ontvangen. Vier bezwaarprocedures hebben tot een procedure bij de Hoge Raad geleid. Deze vier procedures zijn momenteel in behandeling en naar verwachting zal in deze zaken op korte termijn arrest worden gewezen door de Hoge Raad. De overige bezwaarschriften zijn door de Belastingdienst aangehouden in afwachting van de uitkomst van de procedures.

Staatssecretaris Wiebes heeft de aangehouden bezwaarschriften bij besluit van 29 maart 2017 aangewezen als massaal bezwaar. De Staatssecretaris heeft hiertoe besloten omwille van efficiëntie en eenduidige afdoening. Massaal bezwaar houdt in dat de bezwaarschriften niet afzonderlijk zullen worden behandeld, maar dat de Belastingdienst op deze bezwaarschriften zal beslissen door voor al deze bezwaarschriften tezamen een collectieve uitspraak te doen. Dit zal geschieden binnen zes weken na het onherroepelijk worden van de uitspraak van de Hoge Raad. Deze uitspraak zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Overigens vallen alleen de bezwaarschriften die aan de volgende voorwaarden voldoen onder het massale bezwaar. Bezwaarschriften,

  • waarop op 29 maart 2017 nog geen uitspraak is gedaan; of
  • die worden ingediend uiterlijk de dag voorafgaande aan de dag waarop de collectieve uitspraak wordt gedaan;
  • die één of meerdere rechtsvragen bevatten welke aan orde komen in de bij de Hoge Raad aanhangige zaken.