Verhuurderheffing is ook relevant voor gemeenten en anderen die woningen ter beschikking stellen voor anti-kraak bewoning of onder de leegstandwet.

Het Hof is van oordeel dat voor het begrip ‘huur’ zoals bedoeld in de verhuurderheffing moet worden aangesloten bij het Nederlandse civiele recht en dat zowel de anti-kraakwoningen als de Leegstandwetwoningen tot de heffingsgrondslag voor de verhuurderheffing kunnen behoren.

In dit soort situaties kan de eigenaar van het vastgoed de verhuurdersheffing veelal niet verrekenen in de huur of verhalen op een huurder/gebruiker. Het Hof merkt daarover op dat de systematiek van de verhuurderheffing dusdanig grofmazig is dat de wetgever kennelijk bewust het risico heeft aanvaard dat de verhuurderheffing ook van toepassing is in dit soort situaties.