Vanaf volgend jaar mag acute ggz in representatie worden ingekocht door zorgverzekeraars. Staatsecretaris Blokhuis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) betreffende de inkoop van acute psychiatrische zorg wordt overgenomen.

Naar aanleiding van eerder onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS omtrent knelpunten in de acute ggz in 2015 heeft de NZa advies gegeven over de meest passende wijze van bekostiging van acute ggz. Voor dit advies is er samengewerkt met de partijen die nauw betrokken zijn bij dit onderwerp, zoals Zorgverzekeraars Nederland, GGZ Nederland en landelijke organisaties van betrokken zorginstellingen. In het uitgebrachte advies wordt representatieve inkoop aanbevolen voor acute psychiatrische zorg, waarbij het gaat om triage, beoordeling en beschikbaarheid van ambulante crisisbehandeling en opnames tot maximaal 72 uur. Voor deze zorg valt met representatieve inkoop het mededingingsrechtelijke aspect weg, doordat zorgverzekeraars samen inkopen. Volgens de NZa wordt op deze manier de kwaliteit van acute ggz het beste gewaarborgd.

Het ministerie van VWS neemt dit advies over en wil vanaf 2019 gezamenlijke inkoop van acute ggz door zorgverzekeraars toestaan. Staatssecretaris Blokhuis benadrukt in zijn brief het belang van de individuele zorginkoop als een van de belangrijke pijlers in de Zorgverzekeringswet (Zvw), maar geeft aan dat in het specifieke geval van acute ggz bijzondere factoren meespelen (waaronder de (zeer) beperkte omvang van het aantal patiënten in verhouding tot het totaal aantal patiënten in de ggz) die gebaat zijn bij de gezamenlijke inkoop van zorg. Per 1 januari 2019 wordt de NZa dan ook in staat gesteld het bekostigingsmodel van de acute ggz aan te passen.

Heeft u vragen over zorginkoop binnen deze specifieke zorgsector of in het algemeen? Neem gerust contact op met uw vast Loyens & Loeff adviseur of met Aurélie Mingels.