23 травня 2017 року Парламент затвердив Закон України “Про оцінку впливу на довкілля” (надалі - “Закон”). Зверніть увагу на посилання: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2059-19.

ідповідно до цього нещодавно затвердженого Закону вимагається обов’язкове здійснення оцінки впливу на довкілля (причому як прямого, так і опосередкованого) певними промисловими об’єктами та видами діяльності, включаючи, в тому числі, наступне:

 • видобування корисних копалин;
 • зберігання і переробка вуглеводневої сировини;
 • гідроелектростанції;
 • вітряні електростанції із двома або більшою кількістю турбін, або довжина яких перевищує 50 метрів;
 • нафто- і газопереробні заводи;
 • теплові електростанції;
 • установки, призначені для виробництва або збагачення ядерного палива;
 • видобування нафти і газу в межах континентального шельфу;
 • трубопроводи для транспортування нафти і газу з діаметром, який перевищує 800 мм, і довжиною більше, ніж 40 км;
 • потужності, призначені для зберігання нафти і нафтопродуктів; і
 • будівництво повітряних ліній електропередач із напругою, 220 кіловольт або більше, і довжиною понад 15 км.

Експлуатація перелічених вище об’єктів і здійснення вищезгаданих видів діяльності не може розпочатись до тих пір, поки не буде здійснена оцінка їх впливу на довкілля відповідно до вищевказаного Закону, і не буде отримане позитивне рішення від відповідних органів влади.

В якості частини процесу оцінки – органам охорони навколишнього середовища потрібно подати звіт з оцінки впливу на довкілля, і такий звіт підлягає громадському обговоренню. Ґрунтуючись на цьому звіті, органи охорони навколишнього середовища видають свій висновок щодо оцінки. Звіт про оцінку впливу на довкілля, звіт про громадське обговорення і висновок, виданий органами охорони навколишнього середовища, є підставою для видачі відповідного дозволу місцевими органами влади.

Закон також передбачає створення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля.

Нові положення застосовуватимуться лише по відношенню до нових операцій/діяльності, що здійснюються.

Закон набуває чинності 18 грудня 2017 року.