In november 2013 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor een Richtlijn Bescherming Bedrijfsgeheimen, waaraan nog de nodige gebreken kleefden. Op 26 mei 2014 heeft de Raad van Ministers een nieuwe compromistekst vastgesteld, die een aanzienlijke verbetering is. Die zal nu worden voorgelegd aan het Europees Parlement. Met dit voorstel komt de bescherming van bedrijfsgeheimen op een vergelijkbaar niveau als in de Verenigde Staten. Bovendien worden de mogelijkheden voor handhaving veel beter dan onder het huidige Nederlandse recht. In de implementatiewetgeving zou nog een verdere stap naar nog betere bescherming kunnen worden gemaakt. Bedrijven zullen hun overeenkomsten moeten gaan aanpassen, met name op het punt van reverse engineering.
Bron: IEF 13895

Klik hier voor het hele artikel