Onlangs publiceerde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (‘VNG’) een document waarin zij ingaat op wijzigingen van aanbestede contracten in het sociale domein. Met het sociale domein worden onder andere zorginkopen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Wet op de jeugdzorg bedoeld.

Als een aanbesteed contract wordt gewijzigd, raadt de VNG (terecht) aan om eerst te kijken naar een wijzigingsregeling in de overeenkomst en anders de toepasselijke algemene voorwaarden of het inkoopbeleid van de aanbestedende dienst. Indien deze alle ontbreken, komt men uit bij het leerstuk van de wezenlijke wijziging. Een zogenaamde ‘wezenlijke wijziging’ van een aanbestede overeenkomst verplicht de aanbestedende dienst tot een nieuwe aanbestedingsprocedure.

Het blijkt dat het aanpassen van (Europees) aanbestede contracten voor het sociale domein complicaties met zich mee kan brengen. Gemeenten die zich bezig houden met onder andere WMO- en jeugdzorg, moeten dus letten op wezenlijke wijzigingen die zij (al dan niet ongemerkt!) doorvoeren in contracten met aanbieders. Heeft u twijfels over uw geplande contractswijzigingen of –verleningen? Het Zorgteam van Loyens & Loeff heeft veel ervaring op het gebied van wezenlijke wijzigingen. Voelt u zich daarom vrij om contact op te nemen met uw vaste Loyens en Loeff adviseur voor een korte check of een advies.