המערער, רו"ח יתיר זלוסקי, הגיש נגד המשיבה אצלה הועסק, חברת אדוונטק טכנולוגיות, תביעה לתשלום פיצויי פיטורים, תשלום בגין שעות נוספות, פיצוי בגין עגמת נפש ופיצויי הלנה. השאלה המשפטית שעמדה על הפרק בבית הדין האזורי, וכעת נידונה בבית הדין הארצי לעבודה הינה אם שעות טיסה ונסיעות נלוות, כגון נסיעה לשדה התעופה וחזרה לבית המלון, וכן שעות השהייה בשדה התעופה תיחשבנה שעות עבודה.  

המערער הועסק על ידי החברה בהסכם עבודה אישי משנת 2007 בשכר גלובלי. לצורך עבודתו, נדרש המערער לצאת את הארץ מעת לעת ולבקר במשרדי לקוחות החברה בחו"ל. בתחילת שנת 2010 התפטר המערער עקב הרעת תנאים שהתבטאה בירידה בשכר ובשנת 2013 הגיש תביעה לתשלום פיצויי פיטורין ושעות נוספות. בכלל אלה כלל את השעות בהן שהה בשדות תעופה, שעות טיסה ושעות נסיעה לשדה ולמלון. לכך השיבה החברה כי עבודת המערער הייתה בלתי ניתנת לפיקוח והתאפיינה במידה מיוחדת של אמון אישי ועל כן אין הוא זכאי לשעות נוספות כלל.  

בית המשפט הארצי לעבודה קבע כי המערער לא הועסק במשרה ניהולית ועל כל אין מדובר במשרת אמון מיוחדת המצדיקה פטור מתשלום בגין שעות נוספות. חוק שעות עבודה ומנוחה קובע את המסגרת הנורמטיבית להיקף העסקת עובדים. כידוע, מדובר בחוק קוגנטי (כופה) עליו אין הצדדים חופשיים לוותר או להתנות בהתאם להעדפותיהם. החוק קובע את מסגרת שעות העבודה המקסימלית המותרת ומחייב תשלום שכר מוגדל בגין שעות עבודה נוספות. מטרתו לאזן באופן ראוי בין שעות העבודה ושעות המנוחה של העובדים ולהגן על העובדים מפני עבודה בשעות ארוכות ומרובות.  

לעניין השעות הכרוכות בטיסות ציין בית הדין כי סעיף 1 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951 מגדיר מהן שעות עבודה: הזמן שבו עומד העובד לרשות העבודה. ככלל, שעות בהן עשה עובד דרכו אל מקום העבודה אינן שעות בהן עמד העובד לרשות העבודה, כלשון החוק, ועל כן אינן מזכות בתשלום שכר. על אף שבנסיבות העניין דחה בית הדין את תביעתו של המערער מכוח הכלל האמור, הוא ציין כי לא מן הנמנע כי תיתכנה נסיבות שבהן יהיה מקום לחרוג מכלל זה ולהכיר בשעות הנסיעה אל היעד שבו מבצע העובד עבודה כחלק משעות העבודה. בכל מקרה תבחנה הנסיבות לגופו של עניין בהתאם לתכליותיו של חוק שעות עבודה ומנוחה. במקרה דנן אין מדובר בנסיעות מרובות שנסע המערער לחו"ל וההיקף היחסי של שעות הטיסה היה זניח יחסית.  

הפניות: ע"ע 15233-09-13 חברת אדוונטק טכנולוגיות (אפלט) בע"מ נ' זלוסקי, סגנית הנשיא ורדה וירט ליבנה, נובמבר 2015