Brasiliens president Michel Temer avslöjade i förra veckan åtgärder som syftar till att förbättra IP-systemet i landet när det gäller farmaceutiska produkter och processer. Detta innebär effektivare handläggning av patentansökningar inom framför allt läkemedelsområdet och anställning av fler handläggare.

Som en del av de nya åtgärderna har det brasilianska patentverket (INPI) och National Health Surveillance Agency (ANVISA) tecknat ett avtal för att klargöra vilka roller dessa två myndigheter har när det gäller handläggning av patentansökningar för farmaceutiska produkter och processer.

Brasilien införde för några år sedan betydande förändringar vad gäller handläggningen av patentansökningar inom läkemedelsområdet, vilket resulterade i ett nytt arbetsflöde för dessa ansökningar. Patentansökningarna skickades direkt till ANVISA för bedömning av risk för folkhälsan och endast patentansökningar som erhöll ett medgivande kunde sedan handläggas av patentverket. Enligt detta arbetsflöde gjorde ANVISA även en bedömning avseende patenterbarheten och detta tidskrävande arbete har skapat ett patentsystem med oerhörda mängder av patentansökningar inom läkemedelsområdet som väntar på handläggning.

Enligt INPI kommer det nya avtalet att effektivisera patentprocessen samt underlätta för nya generiska preparat på marknaden. Det nya avtalet klargör att ANVISA endast ska analysera inverkan på folkhälsan, medan INPI kommer att analysera patenterbarhetskriterierna, såsom nyhet, uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet.

Således är det bra att känna till att även om det historiskt sett har varit svårt att få läkemedelspatent i Brasilien kan den situationen nu komma att ändras. Dock väntar en lång period innan handläggningstiden av patentansökningar för farmaceutiska produkter och processer är på en normal nivå.