Wanneer de administratie over 2015 inmiddels zodanig op orde is dat er een redelijk zicht is op het uiteindelijke fiscale resultaat, is het een goed moment om ook meteen te kijken naar de hoogte van de uiteindelijk over 2015 verschuldigde vennootschapsbelasting. Hoewel de belastingdienst pas net is begonnen met het sturen van uitnodigingen tot het doen van aangifte is het belangrijk om nu snel een beeld te vormen van de omvang van de verschuldigde vennootschapsbelasting over 2015, zodat voorkomen kan worden dat straks behalve belasting ook belastingrente verschuldigd is.

Belastingrente wordt in rekening gebracht op aanslagen die worden opgelegd met een dagtekening later dan 6 maanden na afloop van het boekjaar waarop deze betrekking hebben. Dus voor boekjaren die geëindigd zijn op 31 december 2015 zal op aanslagen vennootschapsbelasting die worden opgelegd met dagtekening vóór 1 juli 2016 geen rente in rekening worden gebracht. Worden aanslagen daarna opgelegd dan wordt wel rente in rekening gebracht, en wel over een periode die begint op 1 juli 2016 en die loopt tot en met de uiterste betaaldatum van de op te leggen aanslag, dus tot en met 6 weken na dagtekening van de aanslag. Het tarief van de verschuldigde belastingrente bedraagt op dit moment 8,05% (!) op jaarbasis.

Schatting voor eind april

Als het zich dus op basis van voorlopige cijfers laat aanzien dat over 2015 nog niet voldoende vennootschapsbelasting is betaald, of als nog helemaal niets is betaald terwijl het belastbare bedrag naar verwachting wel positief zal zijn, is het verstandig om tijdig een schatting in te dienen, zodat de belastingdienst nog voor 30 juni a.s. een voorlopige aanslag kan opleggen. In principe geeft de wet de belastingdienst 8 weken de tijd om dit te doen, dus schattingen die voor eind april zijn ingediend, zouden moeten leiden tot een tijdig, zonder belastingrente, opgelegde (nadere) voorlopige aanslag.

Positief belastbaar bedrag?

Als nog niet duidelijk is of het voorlopige resultaat voor belastingen zoals het nu in de boeken staat ook zal leiden tot een positief belastbaar bedrag en uiteindelijk een te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting, willen wij graag helpen bij het beoordelen of dit het geval is, en een schatting indienen. Wij zullen dan ook meteen kijken of er bijvoorbeeld nog vrijstellingen van toepassing zijn, en of eventuele verliezen die in het verleden zijn gemaakt nog verrekenbaar zijn in 2015. Neem gerust contact met de fiscalisten van AKD op om een en ander te bespreken.