Afgelopen vrijdag heeft de Vlaamse regering het “energieplan 2020” goedgekeurd. Het energieplan bepaalt hoe Vlaanderen haar hernieuwbare energiedoelstellingen tegen 2020 wil behalen. Volgens deze energiedoelstellingen moet Vlaanderen 10,3 % van de energie halen uit hernieuwbare energiebronnen tegen 2020. De Vlaamse Regering zet volop in op zon, wind en warmte. Het belang van biomassacentrales wordt daarentegen teruggeschroefd.

In vergelijking met 2014 ligt de lat voor zonne- en windenergie tegen 2020 een flink stuk hoger. De doelstelling voor zonne-energie stijgt met 31% van 2.670 GWh naar 3.510 GWh, de doelstelling voor windenergie met bijna 40% van 2.094 GWh naar 2.913 GWh. Voor warmte ligt de doelstelling op 9.300 GWh.

De Vlaamse Regering wil dat er 280 extra windmolens en 6,4 miljoen nieuwe zonnepanelen worden geplaatst tegen 2020. Vlaams minister van Energie Tommelein spreekt van “een ambitieus, maar niet onrealistisch plan”. Via voordeligere energie-leningen wil hij ook particulieren overtuigen om meer te investeren in zonnepanelen en windmolens. Daarom keurde Vlaanderen afgelopen vrijdag ook aanpassingen aan de energielening goed.

Deze energiedoelstellingen worden verder uitgewerkt per energiebron in verschillende plannen. Het “zonneplan” werd al voorgesteld op 24 juni 2016, in het najaar volgt het “windplan” en het “warmteplan” is voorzien voor het voorjaar van 2017.

Vlaams minister van Energie Tommelein werkt momenteel aan de omzetting van deze doelstellingen in concrete regels.