De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zal dit jaar strenger controleren op de transparantie van zorgverzekeraars. Dat schrijft de NZa in een kamerbrief aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De NZa heeft verschillende acties aangekondigd voor de komende tijd. Hiermee wil de NZa het belang onderstrepen van begrijpelijke, toegankelijke en volledige informatie voor burgers over het aanbod aan zorgverzekeringen, zodat de burger een afgewogen keuze kan maken uit de verschillende polissen.

Informatievoorziening

Hoewel de NZa van mening is dat zorgverzekeraars de informatievoorziening aan burgers de laatste jaren hebben verbeterd, vindt de NZa dat de ontwikkelingen te langzaam gaan. De NZa zal daarom onder andere met een grotere frequentie controleren of de informatie op websites van zorgverzekeraars juist, volledig en vindbaar is. Dit zal éérder gebeuren dan in voorgaande jaren, toen de controles vooral in de overstapperiode plaatsvonden. De NZa benadrukt hiermee dat transparantie ook belangrijk is buiten de overstapperiode, die van half november tot eind januari duurt.

Naast het controleren van websites, wordt de telefonische informatievoorziening bekeken. Bij zorgverzekeraars die vorig jaar onvoldoende scoorden wordt opnieuw een zogeheten ‘mystery call onderzoek’ gedaan. Hiermee controleert de NZa of antwoorden op vragen van consumenten juist zijn. Zonder de juiste informatie kunnen verzekerden mogelijk een verkeerde keuze maken, zoals een aanvullende verzekering afsluiten terwijl dit niet nodig is.

Voor het inzetten van mystery callers door de NZa gelden strenge eisen. Ons Zorgteam heeft vorig jaar succesvol namens enkele zorgverzekeraars betoogd dat er voldoende waarborgen ten aanzien van de deskundigheid van deze callers dient te zijn, de rechter gaf de verzekeraars hierin gelijk

Daarnaast zal de NZa dit jaar tevens de beantwoording van zorgverzekeraars op social media gaan monitoren. Steeds meer zorgverzekeraars hebben contact met consumenten via bijvoorbeeld Twitter. Dit geeft de toezichthouder de gelegenheid om ook dit kanaal te bekijken.

Verschillen tussen polissen

Verder vindt de NZa dat het voor burgers eenvoudiger moet worden om de verschillen te zien tussen een collectieve zorgverzekering en een 'gewone' polis. Om de transparantie over collectieve verzekeringen te vergroten, past de NZa per 1 november 2017 de regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten aan. Zo komt er een verplichting voor zorgverzekeraars om op hun website informatie over collectiviteiten te geven.

Daarnaast wil de NZa verzekeraars aanpakken die (vrijwel) identieke polissen aanbieden onder verschillende namen. Het komt vaak voor dat verschillende polissen qua inhoud zeer vergelijkbaar zijn, terwijl de premie en de extra service die de zorgverzekeraar hierbij levert verschillen. De NZa wil dat burgers hierover beter worden voorgelicht, zodat het grote aanbod van polissen beter kan worden vergeleken. De NZa heeft daarom de Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH/NR-007) aangepast.

Zorgverzekeringskaart

Vorig jaar ondernam de NZa al enkele acties ter verbetering van de informatievoorziening door zorgverzekeraars. Daarnaast zijn zorgverzekeraars zelf met een aantal initiatieven gekomen, zoals het uitbrengen van een zorgverzekeringskaart waarin een korte uitleg staat over de belangrijkste kenmerken van de polis. Deze kaart zal ook dit jaar weer worden uitgegeven voor de basis- en de aanvullende verzekering.