Minister Bruins, o.a. verantwoordelijk voor Medische Zorg, heeft op 24 mei de resultaten van het onderzoek omtrent de regionale balans in vraag en aanbod naar medisch specialisten naar de Tweede Kamer gestuurd. De aanleiding van het onderzoek waren verschillende signalen over tekorten aan medisch specialismen in bepaalde regio's in Nederland. Het onderzoek bevestigt volgens de minister dat er in Nederland geen groot probleem wordt ervaren omtrent het aanbod van medisch specialisten. Er zijn echter lichte verschillen tussen de provincies met betrekking tot het aantal specialisten ten opzichte van het aantal inwoners. Zo is de dichtheid wat lager in Drenthe, Flevoland en Zeeland.

De minister benadrukt de conclusie uit het onderzoek dat de (regionale) samenwerking moet worden bevorderd en dat op bestaande initiatieven moet worden voortgebouwd. Tevens stelt de minister dat hij actief op zoek zal gaan naar aanvullende maatregelen die kunnen bijdragen aan voldoende en gekwalificeerd personeel. Daarnaast zal hij in overleg gaan met de ziekenhuizen om te bekijken hoe de bestaande subsidieregeling beter kan bijdragen aan strategisch personeels- en opleidingsbeleid van ziekenhuizen.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 22.

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg.