Мінфін розробив Дорожню карту щодо впровадження міжнародних стандартів прозорості та обміну інформацією в податковій сфері

11 грудня 2017 року Міністерство фінансів представило Дорожню карту із впровадження міжнародних стандартів прозорості та обміну інформацією в податковій сфері.

Україна, як учасник Глобальний форуму з 2013 р, зобов'язалася імплементувати стандарти прозорості та обміну інформації у сфері оподаткування, зокрема:

 1. Стандарт обміну інформацією за запитом (Стандарт EOIR); та
 2. Стандарт автоматичного обміну фінансовою інформацією (Стандарт AEOI).

Стандарт обміну інформацією за запитом EOIR

Стандарт EOIR визначений в Типовій угоді ОЕСР про обмін податковою інформацією та поясненнях до неї, а також у статті 26 Типової податкової конвенції ОЕСР про доход та капітал та коментарі до неї (на підставі Типової податкової конвенції ОЕСР прийняті діючі угоди про уникнення подвійного оподаткування).

Стандарт EOIR потребує формування в Україні нормативної бази, за допомогою якої податкові органи зможуть надавати / запитувати / отримувати інформацію від своїх міжнародних колег стосовно господарської діяльності платників податків в інших юрисдикціях.

Стандарт EOIR вимагає від податкового органу надавати за запитом інформацію стосовно податкових резидентів України з метою застосування, у тому числі примусового, національних податкових законів іншої податкової юрисдикції або виконання положень відповідної податкової угоди.

Україна зобов’язалась до четвертого кварталу 2018 року внести зміни до національного законодавства стосовно впровадження та застосування Стандарту EOIR.

Такі зміни можуть стосуватися наступних сфер:

 • вимога щодо наявності та доступу до інформації про бенефіціарних власників для всіх відповідних юридичних осіб та структур;
 • вимоги щодо обов’язкового періоду зберігання інформації про власників, а також бухгалтерської та банківської документації;
 • інформація про власників і бухгалтерських даних по іноземних компаніях;
 • внесення змін до Статті 26 Типової податкової конвенції ОЕСР та Пояснень до неї (особливо стосовно стандарту групових запитів); та встановлення вимог щодо повноти та якості EOI-запитів та відповідей.

Стандарт автоматичного обміну фінансовою інформацією АЕOI

Стандарт AEOI (розроблений ОЕСР) вимагає від фінансових установ автоматично повідомляти своїм податковим органам інформацію по фінансових рахунках нерезидентів, а податкові органи, у свою чергу, повинні обмінятися такою інформацією із податковими органами країни, де власник рахунку є резидентом, згідно із глобально узгодженим Єдиним стандартом звітності CRS.

CRS - юридичні та технічні вимоги, що створюють повну, стандартизовану модель автоматичного обміну інформацією по фінансових рахунках, що належать нерезидентам, у тому числі інформацією по активах та рахунках у банках, страхових компаніях та інвестиційних компаніях (як-от фондах та певних видах трастів).

Україна повинна внести зміни до національного законодавства стосовно впровадження та застосування Стандарту АЕOI.

Такі зміни можуть торкнутися наступних сфер:

 1. Впровадження правил звітності та дью ділідженс (Підзвітні фінансові установи мають керуватися юридичною вимогою, що зобов'яже їх розпочати процеси дью ділідженс);
 2. Правова база для AEOI:
 • багатостороння Конвенція про взаємну адміністративну допомогу у податкових справах (Україна приєдналася), конвенції про уникнення подвійного оподаткування та угоди про обмін податковою інформацією (якщо вони включають протокол від 2015 року, що передбачає автоматичний обмін інформацією); та
 • багатостороння Угода між компетентними органами (MCAA) — це багатостороння рамкова угода, що надає стандартизований механізм для здійснення автоматичного обміну інформацією згідно із Стандартом з автоматичного обміну інформацією в податковій сфері. (У��раїна не приєдналася).
 1. Впровадження та налагодження інформаційно-технологічної та адміністративної інфраструктури для обміну інформацією:
 • від фінансових установ до податкового органу;
 • від податкового органу до його партнерів з міжнародного обміну (і у зворотному напрямку для взаємного обміну).
 1. Захист конфіденційності та охорона даних.

Україна зобов’язалась внести зміни до національного законодавства для впровадження стандарту АЕОІ, стосовно вимог до фінансових установ, що зобов'яже їх розпочати процеси дью ділідженс до 1 січня 2019 року, щоб виконати план, згідно якого обмін у рамках AEOI почнеться у 2020 році.