In Energierecht kort vermelden we zowel Nederlandse als Europese ontwikkelingen, waaronder recente uitspraken, besluiten, ontheffingen, persberichten, regelgeving, kamerstukken, en andere publicaties.

Nederland – Jurisprudentie  

Uitspraken

College van Beroep voor het bedrijfsleven 29 januari 2015, Enza Zaden Research & Development B.V. / de Minister van EZ (zaak AWB 13/403, ECLI:NL:CBB:2015:25) (EDA-aftrek; kosten uitsluitend dienstbaar aan het uitvoeren van speur- en ontwikkelingswerk; energiekosten)

Rechtbank Noord-Nederland 18 februari 2015, verdachte / Openbaar Ministerie (zaak 19.830216-12, ECLI:NL:RBNNE:2015:623) (energiebedrijf mede verantwoordelijk voor dood van 2 slachtoffers van koolmonoxidevergiftiging in flat in Meppel)

Rechtbank Noord-Nederland 18 februari 2015, verdachte / Openbaar Ministerie (zaak 19.830216-12, ECLI:NL:RBNNE:2015:624) (installatiebedrijf mede verantwoordelijk voor dood van 2 slachtoffers van koolmonoxidevergiftiging in flat in Meppel)

ABRvS 25 februari 2015, Gasunie Transport Services B.V / de raad van de gemeente Heusden (zaak 201404747/1/R3, ECLI:NL:RVS:2015:547) (veiligheidszone van vijftien meter rondom het gasontvangststation)

ABRvS 25 februari 2015, 1. appellant sub 1, 2. Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen, 3. appellant sub 3 / 1. de Minister van EZ, 2. de Minister van IenM, 3. de Staatssecretaris van EZ (zaak 201406793/1/R6, ECLI:NL:RVS:2015:585) (transformatorstation; ontheffing TenneT ex. art. 75 Ffw; het slechts toezenden van het coördinatiebesluit aan TenneT is geen juiste bekendmaking; coördinatiebesluit niet in werking getreden; vaststelling inpassingsplan)

Nederland – Energiekamer

Richtsnoeren

Overige publicaties

Nederlandse emissieautoriteit (Nea)  

NEa stort emissierechten 2015 op 27 februari, 27 februari 2015

Nederland – Parlement 

Kamerstukken

Plenair debat over schrappen subsidie windmolens op zee, 4 februari 2015 (TK Handelingen 2014-2015, nr. 50, item 10)

Behandeling van het wetsvoorstel betreffende energie-efficiëntie (33913), 10 februari 2015 (TK Handelingen 2014-2015, nr. 20, item 6)

Stemming over een motie, ingediend bij het dertigledendebat over het schrappen van subsidie voor windmolens op zee, 10 februari 2015 (TK Handelingen 2014-2015, nr. 52, item 18)

Duurzame ontwikkeling en beleid; brief van de Minister van EZ ter aanbieding van de uitvoeringsagenda Energieakkoord 2015, 19 februari 2015 (TK 2014-2015, 30 196, nr. 296)

Wet windenergie op zee; Nota naar aanleiding van het nader verslag, 19 februari 2015 (TK 2014-2015, 34 058, nr. 9)

Wijziging Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie, Elektriciteitswet 1998, Gaswet en Warmtewet i.v.m. implementatie richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie; brief van de Minister van EZ ter aanbieding van een afschrift van de kabinetsbrief over het Europese emissiehandelssysteem voor CO2 (ETS, kamerstuk 21501-08, nr. 543), 23 februari 2015 (TK 2014-2015, 33 913, nr. H)

Kamervragen

Persberichten

EU – Commissie

Speeches

Persberichten

Overig

EU – Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 

Persberichten

Duitsland

Bundesnetzagentur