21 грудня 2016 року Верховна Рада прийняла Закон «Про державний бюджет України на 2017 рік» № 1801-VIII (надалі – Закон про державний бюджет). Закон про державний бюджет вводить новий прожитковий мінімум та мінімальну заробітну плату, які набувають чинності з 1 січня 2017 року:

 • мінімальний прожитковий мінімум встановлений на рівні: з 1 січня 2017 року – 1 544 гривні; з 1 травня 2017 року – 1 624 гривні; з 1 грудня 2017 року – 1 700 гривень;
 • мінімальний прожитковий мінімум для працездатної особи: з 1 січня 2017 року – 1 600 гривень, з 1 травня 2017 року – 1 684 гривні, з 1 грудня 2017 року – 1 762 гривні;
 • мінімальна заробітна плата встановлена на рівні: з 1 січня 2017 року – 3 200 гривень; погодинно: 19,34 гривень.

Зміни до податкового кодексу

21 грудня 2016 року Верховна Рада прийняла Закон № 1797-VIII «Про зміни до Податкового кодексу стосовно покращення податкового середовища в Україні» (надалі – «Закон про зміни до Податкового кодексу»). Закон про зміни до Податкового кодексу вводить такі новації до податку на прибуток підприємств (включно з податком на репатріацію доходів), податку на додану вартість та інших податків. Зміни набули чинності з 1 січня 2017 року. Основні зміни такі.

 • Додані певні визначення, такі як великі платники податків, інвестиційний дохід, електронний кабінет, пасивний дохід, тощо.
 • Зміни вимагають створення онлайн рахунків платників податків до 2018 року, нововведення націлене на відслідковування позиції платників податків у реальному часі та підтримку зв’язку з податковими органами.
 • Зміни встановлюють пріоритет узагальнюючих податкових консультацій, наданих Міністерством фінансів над індивідуальними податковими консультаціями, наданими податковими органами платникам податків.
 • Функція податкових перевірок передана від місцевих до обласних податкових органів.
 • Податкові зміни вводять відповідальність податкових органів за прийняття незаконних рішень, тощо.

Трансфертне ціноутворення

 • Вартісний критерій за контрольованими операціями збільшено: сума річного доходу платника податку має перевищувати 150 мільйонів гривень; обсяг комерційних транзакцій з кожним контрагентом має перевищувати 10 мільйонів гривень на рік;
 • Розширена кількість критеріїв для визначення контрольованих операцій із включенням наступних пунктів:
 • зовнішньоекономічні операції з продажу/придбання товарів/послуг через закордонного комісіонера/агента;
 • операції з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток підприємств, або звільнені від нього та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи. Перелік організаційно-правових форм закордонних контрагентів має бути визначений Кабінетом міністрів України (надалі – КМУ), тощо.
 • Інші зміни стосуються інформації про визначення діапазону цін (рентабельності) для контрольованих операцій; правил застосування конкретного методу; правил групування контрольованих операцій для цілей підтвердження комерційної взаємодії з контрагентом на підставі обраного принципу групува��ня; збільшення переліку супровідної документації з трансферного ціноутворення, а саме: інформації про структуру пов’язаних сторін включно з інформацією про дочірні підприємства, опис транзакцій, копії контрактів тощо.
 • Зміни стосовно відповідальності за порушення законодавства про трансферне ціноутворення:
 • неподання звіту про контрольовані операції – 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового року (далі – прожиткового мінімуму);
 • невключення операції до звіту про контрольовані операції – 1% від суми незадекларованої операції, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму;
 • неподання документації про трансферне ціноутворення – 3% від суми контрольованих операцій, але не більше 200 розмірів прожиткового мінімуму;
 • несвоєчасне подання звіту про контрольовані операції – 1 розмір прожиткового мінімуму для кожного календарного дня затримки подання звіту, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму;
 • неподання звіту про контрольовані операції/уточнюючого звіту та/або документації з трансфертного ціноутворення протягом 30 календарних днів після спливу строку для сплати штрафу – 5 розмірів прожиткового мінімуму за кожний календарний день;
 • несвоєчасне подання документації про трансферне ціноутворення – 2 розміри прожиткового мінімуму за кожний календарний день затримки подання, але не більше 200 розмірів прожиткових мінімумів;
 • несвоєчасне подання звіту про контрольовані операції (у разі подання уточнюючого звіту) – 1 розмір прожиткового мінімуму за кожний календарний день затримки, але не більше 300 прожиткових мінімумів, тощо.