De staatssecretaris van Financiën heeft vragen beantwoord over het terugvorderen van ten onrechte verkregen belastingvoordelen die voortvloeiden uit het gebruik van sjoemelsoftware. De belastingvoordelen hebben betrekking op BPM, bijtelling voor de loonheffing en inkomstenbelasting, de omzetbelasting , verlaagde tarieven in de motorrijtuigenbelasting voor auto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 g/km, de provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting en stimuleringsregelingen zoals de MIA en de VAMIL.

De staatsecretaris geeft aan dat de gevolgen voor de specifieke Nederlandse situatie vanwege onregelmatigheden die rechtstreeks ingrijpen op de CO2-uitstoot zoals bepaald bij de Europese typegoedkeuring nader zullen worden bezien. Gekeken zal worden naar de mogelijke en gewenste vervolgstappen met betrekking tot eventueel misgelopen belastinginkomsten. De staatssecretaris geeft aan dat, mochten er mogelijkheden blijken te zijn voor eventueel schadeverhaal, dit thuishoort bij de veroorzaker van de schade en niet bij de consument. 

Volkswagen heeft in een brief gericht aan de minister van Financiën op 6 november jl. laten weten dat de Volkswagen Groep eventuele additionele heffingen als gevolg van een te lage fabrieksopgave voor de CO2-emissies volledig voor zijn rekening zal nemen. Daarbij heeft Volkswagen Groep de competente autoriteiten nadrukkelijk verzocht geen aanvullende claims bij de consumenten neer te leggen. 

De antwoorden van de Staatssecretaris en de brief van Volkswagen Groep AG zijn bijgevoegd.