Het onderzoeksbureau Andersson Eiffers Felix heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ("VWS") een onderzoek gedaan naar het functioneren van de Nederlandse Zorgautoriteit (“NZa”) over de periode 2014-2017. Hierbij is gevraagd om de uitvoering van de verbeterplannen, die naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie Borstlap door de NZa zijn opgesteld, ook te beoordelen.

In het evaluatierapport wordt geconcludeerd dat de NZa grote stappen heeft gezet omtrent de verbetering van de organisatie en de taakuitvoering. De autoriteit heeft de aanbevelingen van de commissie Borstlap voldoende doorgevoerd en heeft enkele ingrijpende veranderingen in de organisatie succesvol afgerond. Tevens heeft de nieuwe aanpak omtrent de sturingsrelatie tussen VWS en de NZa tot meer helderheid geleid omtrent de onderlinge verhoudingen.

De minister van VWS heeft de Tweede Kamer laten weten positief gestemd te zijn over de conclusies in het rapport. Hij heeft daarnaast aangegeven met de NZa in gesprek te willen gaan over de aangedragen aandachts- en verbeterpunten. Voorbeelden hiervan zijn het opstellen van een strategische personeelsplanning, het creëren van meer openheid op niveau van de organisatie en het gebruiksvriendelijker maken van de website.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 13.

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg.