Kernpunten

  • Hou reeds bij het design van uw website/app rekening met uw informatieverplichtingen.
  • Informeer de consument voldoende over o.m. het herroepingsrecht.
  • Vermijd zo een niet-afdwingbare overeenkomst of een verlengde herroepingstermijn.

______________________________________________________

NV Trapmasjien wil haar verkoop van fietsen extra stimuleren via e-commerce. Wanneer Trapmasjien via haar website of app haar fietsen verkoopt aan een consument dient zij de consument, vooraleer deze gebonden is, voldoende te informeren.

De informatie die de consument moet krijgen, is te verdelen in drie categorieën:

  1. informatie over het product,
  2. informatie over de verkoper, en
  3. het herroepingsrecht.

De eerste categorie omvat de voornaamste eigenschappen van de fiets, de prijs(samenstelling) en bijhorende kosten, de betalings- en leveringswijze, etc. Daarbij hoort ook informatie over de wettelijke en, eventuele, commerciële garantie.

De tweede categorie omvat o.m. het adres en nuttige contactgegevens van Trapmasjien alsook haar klachtenbeleid en onderschreven gedragscodes.

De derde categorie omvat het bestaan en uitoefening van het herroepingsrecht en of de consument de kosten voor terugzending moet dragen. Trapmasjien kan bij het informeren hierover gebruikmaken van de modelinstructies voorzien door de wetgever en bezorgt een herroepingsformulier aan de consument. De consument kan tot veertien dagen na ontvangst van de gekochte fiets de overeenkomst zonder opgave van redenen herroepen. De consument zal Trapmasjien schriftelijk moeten inlichten en de fiets terugzenden / overhandigen waarna Trapmasjien de reeds ontvangen sommen zal terugbetalen.

Beslist Trapmasjien om deze informatieplicht niet na te leven dan riskeert zij niet alleen sancties vanwege de FOD Economie maar ook niet-afdwingbare overeenkomsten, de niet-verhaalbaarheid van bepaalde kosten of de verlenging van de herroepingstermijn tot maar liefst twaalf maanden.