De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin zij de minister vraagt de contractering medisch specialistische zorg 2015 te onderzoeken.

Aanleiding hiervoor vormde het gegeven dat in 2015 een groot deel van de contracten tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen op 19 november nog niet rond was. De Kamer vreest onduidelijkheid voor verzekerden bij het kiezen van een zorgverzekering en wil weten of het instrumentarium van de NZa in het kader van het contracteerproces tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen niet tekort schiet. 

Op Kamervragen heeft Minister Schippers geantwoord dat de NZa bij contractonderhandelingen geen directe rol heeft. Contractsvrijheid prevaleert en voor het contracteerproces bestaat geen wettelijke deadline, omdat het voor zorgverzekeraars mogelijk moet zijn om gedurende het jaar meer zorg te contracteren. 

Ook de NZa ziet nadelen bij een wettelijk verplichte deadline voor het afsluiten van zorginkoopcontracten, omdat ziekenhuizen de onderhandelingen zouden kunnen vertragen tot vlak voor de deadline, of hoge tarieven zouden kunnen vragen. Dat is niet in het voordeel van de patiënt. 

De NZa speelt volgens de Minister wel een rol bij het houden van toezicht op de informatieverstrekking door zorgverzekeraars over welke ziekenhuizen zij hebben gecontracteerd. Zorgverzekeraars zijn verplicht uiterlijk op 19 november te vermelden welke polissen zij aanbieden tegen welke prijs, welke zorgaanbieders op dat moment zijn gecontracteerd en wat voor gevolgen dat heeft voor de vergoeding van zorg. De NZa zegt tot nu toe geen aanwijzingen te hebben gehad van eventuele misleidende informatie. 

Sinds dit jaar zijn zorgverzekeraars bovendien verplicht om voor 1 april hun inkoopcriteria bekend te maken. Hierop ziet de NZa ook toe. Deze regels voor transparantie maken deel uit van de ‘Good Contracting Practices’ van de NZa. Over dit onderwerp verscheen deze Healthbit.