2016 m. vasario 3 d. Lietuvoje finansų rinkos priežiūrą vykdanti institucija Lietuvos bankas atvėrė kelią naujai mokėjimo paslaugai, sustiprinsiančiai konkurenciją vykdant mokėjimus elektroninėje erdvėje.

Antrosios mokėjimo paslaugų direktyvos (PSD2), numatančios mokėjimo inicijavimo paslaugų reguliavimą, nuostatos dar nėra perkeltos į Lietuvos teisės aktus, todėl trūko teisinio apibrėžtumo dėl mokėjimo inicijavimo paslaugų teikimo teisėtumo. Lietuvos bankui priėmus sprendimą dėl mokėjimo inicijavimo paslaugų, buvo išaiškinta, kaip ši veikla gali būti vykdoma iki PSD2 reikalavimų įsigaliojimo. PSD2 nustatyti reikalavimai įsigalios 2018 m. sausio 13 d., o pereinamuoju laikotarpiu Lietuvoje šioms paslaugoms bus taikomos bendrosios civilinės teisės nuostatos.

Lietuvos bankas parengs Mokėjimo inicijavimo paslaugos geros praktikos principus, kurių šios paslaugos teikėjai savanoriškai įsipareigotų laikytis.

MOKĖJIMO INICIJAVIMO PASLAUGOS

Mokėjimo inicijavimo paslauga dažniausiai veikia tokiu principu: pirkėjas iš el. parduotuvės nukreipiamas atsiskaityti į mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėją, o ne banką, kaip įprasta šiuo metu.

Mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjas, sukurdamas programinės įrangos „tiltą“ tarp pirkėjo ir pardavėjo sąskaitų, padeda inicijuoti mokėjimą, užpildo pavedimui būtiną informaciją (operacijos sumą, sąskaitos numerį, pranešimą) ir, kai operacija yra inicijuojama, informuoja apie tai prekybininką.  

Mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjui pirkėjas nurodo vienkartinius prisijungimo prie internetinės bankininkystės kodus: viena slaptažodžių pora skirta prisijungti prie internetinės bankininkystės, kita – patvirtinti suformuotą mokėjimo operaciją. Su šių kodų pagalba mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjas programiniu būdu jungiasi prie pirkėjo mokėjimo sąskaitos ir inicijuoja operaciją, skirtą atsiskaityti su el. parduotuve. El. parduotuvė informuojama apie sėkmingą apmokėjimą, o pirkėjas grąžinamas į el. parduotuvę užbaigti pirkimą.