De Europese Commissie versoepelt de regels ten aanzien van staatssteun aan zeehavens en binnenhavens. Onder de huidige Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) kunnen lidstaten nu al onder bepaalde voorwaarden op selecte gebieden staatssteunmaatregelen doorvoeren zonder hiervoor van tevoren toestemming te vragen aan de Europese Commissie. De reikwijdte van de AGVV wordt nu uitgebreid.

Wat betekent de versoepeling van de staatssteun regels voor u?

Alle lidstaten kunnen per (waarschijnlijk) juli 2017 eenvoudiger steun verlenen aan projecten die zijn gerelateerd aan zee- en binnenhavens. De gewijzigde AGVV maakt ook staatsteun aan (kleinere) regionale luchthavens voor cultuur- en sportprojecten eenvoudiger.

Bij individuele steun boven de EUR 500.000 zijn steunverleners nog wel verplicht om de Europese Commissie op de hoogte te stellen van de steunverlening. Dit heeft te maken met de transparantieregels van de AGVV.

Welke kosten komen in aanmerking voor staatssteun?

De kosten die in aanmerking komen voor staatssteun zijn kosten voor:

  • investeringen in de bouw,
  • vervanging en/of verbetering van:o haveninfrastructuuro infrastructuur van toegangswegen (ofwel: investeringskosten) o kosten voor baggerwerkzaamheden.

Kosten voor industriële productiefaciliteiten, kantoorgebouwen, winkels en superstructuur op het haventerrein vallen niet onder de gewijzigde AGVV.

Wat is het maximale steunbedrag?

De gewijzigde AGVV maakt onderscheid tussen binnenhavens en zeehavens. Het maximale steunbedrag dat een lidstaat mag investeren kan per project verschillen. Voor binnenhavens is het maximale steunbedrag EUR 50 miljoen en voor zeehavens EUR 150 miljoen.

Het steunbedrag kan niet hoger zijn dan het verschil tussen de geschatte exploitatiewinst die de investering oplevert of baggerwerkzaamheden en de kosten van het betreffende project (de onrendabele top).

Andere factoren die effect kunnen hebben op de hoogte van het steunbedrag (of het percentage van de investering dat voor subsidie in aanmerking komt) zijn:

  • de locatie van de haven (afgelegen of niet)
  • de categorie van de steun (haveninfrastructuur, infrastructuur van toegangswegen of baggerwerkzaamheden).

Meer weten?

Wilt u weten of een steunverlening aan de eisen van de AGVV voldoet? Of wilt u van gedachten wisselen over andere staatssteunkwesties, dan zijn wij daarvoor graag beschikbaar. Neem contact op met een van onze staatssteun experts Claire Lombert, Fons Leijten of Marc Custers.