Скасування військового збору при обміні валюти

Верховною Радою України 12 травня 2015 року прийнятий Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо військового збору» , який  набув чинності 11 червня 2015 року.

Законом скасовується оподаткування військовим збором операцій з купівлі-продажу фізичними особами іноземної валюти.

Підвищення ставок судового збору

22 травня 2015 року Верховною Радою України прийнятий законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору». Наразі він направлений на підпис Президенту України, після підписання яким і офіційного опублікування набере чинності 1 вересня 2015.

Законопроектом, зокрема, пропонується:

  • застосування єдиного підходу до визначення ставок судового збору у всіх судових юрисдикціях, що урівнює суди загальної, господарської та адміністративної юрисдикцій у їх фінансовій доступності для позивачів;
  • запровадження загальної системи диференціації ставок судового збору всього лише за двома критеріями:
    • залежно від виду особи позивача (заявника) – юридичної чи фізичної особи (при цьому, для фізичних осіб встановлюється значно менша ставка судового збору з метою забезпечення доступу до правосуддя);
    • за характером спору (майнового чи немайнового), що встановлює єдині та зрозумілі підходи щодо визначення розміру ставок;
  • виключення органів державної влади з числа суб’єктів, що звільняються від сплати судового збору.

Зокрема, законопроект передбачає встановлення значно менших ставок судового збору для фізичних осіб у порівнянні із юридичними особами або фізичними особами-підприємцями. Також значно підвищуються ставки судового збору при зверненні до кожної вищої судової інстанції. Так, наприклад, за подання апеляційної скарги на рішення суду ставка змінилась у більше ніж два рази, а за подання касаційної скарги на рішення суду – збільшилась майже у два рази.

Законодавство в сфері трансфертного ціноутворення

Кабінетом Міністрів України затверджено Перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України («Перелік»), тобто держави, у яких ставка податку на прибуток підприємств на 5 і більше відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні, та у яких ускладнений доступ до інформації.

Перелік включає 76 держав і територій.

У порівнянні з попереднім Переліком держав (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижче, ніж в Україні (Розпорядження від 25 грудня 2013 року №1042-р), Перелік не містить Албанію. Натомість, до переліку були додані такі країни як Австрія, Особливий адміністративний район Китаю Гонконг, Ніуе та Туркменістан.

Зміна порядку оподаткування доходів фізичних осіб

Законопроект України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справедливого оподаткування доходів фізичних осіб в інтервалі від 10 до 17 розмірів мінімальної заробітної плати» прийнятий Верховною Радою 19 травня 2015. Він направлений на підпис Президенту України, після підписання яким і офіційного опублікування набере чинності..

Так, законопроектом пропонується:

  • збільшити базу оподаткування з 10 до 17 розмірів мінімальної заробітної плати (на сьогодні від 12180 гривень до 20706 гривень), коли ставка податку на доходи фізичних осіб становитиме 15 %. З розміру доходів, які будуть перевищувати 17 кратний розмір мінімальної заробітної плати, ставка податку становитиме як і наразі 20 %;
  • визначити, що максимальна величина бази нарахування єдиного внеску буде залежати не від прожиткового мінімуму для працездатних осіб на момент нарахування збору (на сьогодні - 1218 гривень, а від мінімальної заробітної плати станом на 01 січня звітного року (на сьогодні - 1218 гривень);
  • запровадити застосування знижувального коефіцієнту для визначення розміру єдиного внеску з 01.01.2016 року на рівні 0,4 від ставки єдиного внеску, яка в залежності від класу професійного ризику виробництва складає 36,76 – 49,7%.

Звільнення від оподаткування доходів іноземних інвесторів, отриманих від операцій з державними та місцевими цінними паперами

Верховною Радою України 22 травня 2015 року прийнятий Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів, отриманих нерезидентами за борговими зобов'язаннями» , який  набув чинності 27 травня 2015 року.

Законом відновлені відповідні норми Податкового кодексу України, за якими не підлягатимуть оподаткуванню доходи, отримані нерезидентами у вигляді процентів або доходу (дисконту) на державні цінні папери або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, за певних умов.

Щодо спрощення умов ведення бізнесу

Верховною Радою України 21 квітня 2015 року прийнятий Закон України «Про внесення змін до статті 69 Податкового кодексу України щодо спрощення умов ведення бізнесу» , який  набув чинності 14 травня 2015 року.

Закон поширює принцип мовчазної згоди на податкові відносини при взятті рахунка платника податків на облік контролюючими органами.

Звільнення від оподаткування деяких лікарських засобів та медичних виробів

Верховною Радою України 9 квітня 2015 року прийнятий Закон України «Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування деяких лікарських засобів та медичних виробів», який  набув чинності 7 травня 2015 року.

Закон передбачає тимчасове, до 31 березня 2019 року, звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з (1) ввезення на митну територію України, (2) першого постачання виробником на митній території України, лікарських засобів, внесених до Державного реєстру лікарських засобів, медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, та (3) операції з постачання (передачі) лікарських засобів та медичних виробів, що були ввезені та/або поставлені на митній території України відповідно до цього пункту, у системі охорони здоров'я. Таке звільнення застосовується, якщо ввезення та/або постачання здійснюється на підставі договорів із спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, перелік яких визначений Законом України "Про здійснення державних закупівель".

Щодо реструктуризації кредитних зобов'язань з іноземної валюти в гривню

Верховною Радою України 9 квітня 2015 року прийнятий Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо кредитних зобов'язань», який  набув чинності 7 травня 2015 року.

Законом передбачено, що доходи фізичної особи-позичальника, які виникають при анулюванні (прощенні) кредитором частини боргу у розмірі різниці між основною сумою боргу за фінансовим кредитом в іноземній валюті, визначена за офіційним курсом Національного банку України на дату зміни валюти зобов'язання за таким кредитом з іноземної валюти у гривню, та сумою такого боргу, визначеною за офіційним курсом Національного банку України станом на 1 січня 2014 року, звільняються від оподаткування податком на доходи фізичних осіб.