Kernpunten

  • Bij het betekenen van een opzegtermijn moet u een aantal formaliteiten vervullen.
  • Bij het betekenen van ontslag met onmiddellijke ingang en betaling van een opzegvergoeding, bent u als werkgever vrij over het "hoe" en het "wanneer".
  • Vergeet geen afstand te doen van het niet-concurrentiebeding.

________________________________________________________________

Sofie heeft aan een klant een interne nota bezorgd met alle prijzen van uw producten. U besluit om afscheid van haar te nemen, maar niet om dringende reden.

Als Sofie tijdens haar opzeggingstermijn moet presteren, moet u een aantal formaliteiten in acht nemen:

  • De opzegbrief moet de duur en de startdatum van de opzeggingstermijn vermelden. De startdatum is de maandag na de kennisgeving van de opzeg.
  • De opzegbrief moet aangetekend worden verzonden of - meer in theorie - betekend per gerechtsdeurwaardersexploot. Een opzegbrief gewoon overhandigen mag niet. Als u een aangetekende brief stuurt, is er pas sprake van een kennisgeving op de derde werkdag na de poststempel. Let op, zaterdag is een werkdag, maar feestdagen en zondagen tellen niet mee, zelfs niet als Sofie op zondag werkt. In weken zonder feestdag stuurt u de opzegging dus uiterlijk woensdag.

Leeft u deze verplichtingen niet na en geeft u de opzeggingsbrief tijdens een gesprek, kan Sofie onmiddellijk stoppen met werken en een opzeggingsvergoeding vorderen.

Bij ontslag met onmiddellijke ingang en met betaling van een opzeggingsvergoeding moeten de voormelde formaliteiten niet worden nageleefd. Een ontslagbrief kan worden overhandigd of verzonden, maar u kan ook bellen of zelfs een sms sturen.

Bij hogere kaderleden is het ten slotte aanbevolen om ook expliciet in de ontslagbrief afstand te doen van een eventueel niet-concurrentiebeding. Zo vermijdt u de betaling van een onnodige niet-concurrentievergoeding.

Wij helpen u graag verder met een oplossing op maat.