Нова Постанова правління НБУ від 1 грудня 2014 року № 758 (надалі – «Постанова») вступає в силу з 3 грудня 2014 року. Дана Постанова прийнята на заміну раніше прийнятої «антикризової» Постанови НБУ № 540 від 29 серпня 2014 року, зі змінами, яка втрачає свою силу.

Постановою продовжується дія ряду тимчасових обмежень на здійснення валютно-обмінних та інших операцій на валютному ринку, встановлених НБУ раніше, а також запроваджуються деякі нові обмеження. Серед інших, Постанова запроваджує наступні зміни:

  • Нові винятки були запроваджені до правила, яке забороняє дострокове погашення за кредитами між українськими позичальниками та іноземними кредиторами. Наразі норма не поширюється на випадки дострокового погашення кредитів, позик за кредитними договорами, які мають бути укладені щодо існуючих кредитних договорів і якими передбачається більш пізній строк погашення.
  • Дозволено випуск іменних ощадних (депозитних) сертифікатів на пред’явника, номінованих як у національній, так і іноземній валютах, зі строком їх обігу не менше шести місяців. Тим часом, випуск ощадних (депозитних) сертифікатів на пред’явника залишається призупиненим.
  • Раніше прийняті обмеження щодо проведення операцій в іноземній валюті продовжено, з деякими змінами. А саме, заборонено здійснення операцій на підставі індивідуальних банківських ліцензій. Зазначене обмеження не поширюється на здійснення операцій на підставі індивідуальних ліцензій, виданих Національним Банком України юридичним особам на розміщення валютних цінностей за межами України та на переказування за межі України іноземної валюти резидентом-гарантом (поручителем) у межах зобов’язань, забезпечених гарантією (порукою) за кредитом, наданим міжнародною фінансовою організацією або іноземним експортно-кредитним агентством.

Звертаємо Вашу увагу на те, що всі зазначені вище обмеження діють до 3 березня 2015 року.