De huidige situatie op de arbeidsmarkt is duidelijk: als bedrijven hun beste werknemers aan boord willen houden, moet het arbeidsregime en het verloningssysteem flexibel gemaakt worden en rekening gehouden worden met de noden en wensen van werknemers. Veel werkgevers hebben om die reden flexibele verloningssystemen, zogenaamde ‘Flexible Reward Plan’, geïmplementeerd. Loyens & Loeff speelt hierop in door samen met u een loonpakket samen te stellen wat aansluit op de wensen van uw werknemers en tegelijkertijd zorgt dat het proces wordt vereenvoudigd.

We bekijken het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken.

Invalshoek 2 - 10 aanbevelingen bij flexible reward

Vaak krijgen we de vraag, hoe kunnen we eraan beginnen en wat zijn de spelregels? Dat is redelijk eenvoudig en vertrekt vanuit een aantal logische basisprincipes:

  1. Bereid u goed voor! Eerst en vooral moet u als werkgever bepalen aan wie u wat wilt voorstellen. Niet alleen om Willem Elsschot te citeren, maar vaak zijn niet de juridische regels, maar ook de praktische bezwaren (zoals de administratieve last) een reden om na te denken.
  2. Stel een positief doel en werk niet (alleen) om kosten te besparen.
  3. Begin traag en beperkt: u kan altijd uitbreiden, maar terugkeren naar een vorige situatie zal vaak door uw werknemers niet aanvaard worden. Een pilootgroep is vaak de beste ambassadeur voor een nieuw systeem van flexible reward.
  4. Bied een groter plan alleen aan werknemers aan die een voldoende groot inkomen hebben zodat er daadwerkelijk positieve keuzes gemaakt kunnen worden. In het andere geval moet u het keuzepalet beperken tot 1 of 2 voordelen zodat u geen al te hoge verwachtingen schept.
  5. Toekomstige verhogingen kunnen ook gebruikt worden om de funding voor voordelen te spijzen.
  6. Een loonsverlaging kan doorgevoerd worden, zeker als er een ander voordeel wordt aanbevolen.
  7. Wees transparant en geef iedereen een duidelijke brochure met alle relevante informative.
  8. Het toekomstige car for cash principe kan niet worden gecombineerd met flexible reward. Ook de winstpremie of maaltijdcheques niet.
  9. Denk na of dit positief HR-beleid ook op andere vlakken in het bedrijf uitgewerkt wordt.
  10. Bied als keuze een voordeel aan dat u zelf verkoopt of produceert.