U hebt de winst uit de bedrijfsactiviteit van uw vennootschap niet uitgekeerd. Een deel van de bedrijfswinst hebt u belegd in aandelen. Als de vennootschap de aandelen langer dan 1 jaar na de aankoop met winst verkoopt, is er geen vennootschapsbelasting te betalen over de verkoopwinst.

U moet weten dat de regering in haar Zomerakkoord maatregelen aangekondigd heeft om het beleggen in vennootschappen te ontraden. Zo zou de algemene vrijstelling op winst bij verkoop van aandelen langer na 1 jaar na de aankoop, afgeschaft worden. Volgens het Zomerakkoord zou de vrijstelling voorbehouden worden aan vennootschappen die tenminste een 10%-participatie houden in de vennootschap waarvan de aandelen worden verkocht (of een participatie met een aanschaffingswaarde van tenminste 2,5 miljoen euro).

Als de in het Zomerakkoord aangekondigde afschaffing van de algemene vrijstelling van de verkoopwinst tot wet wordt gestemd, lijkt beleggen in privé in een effectenportefeuille met aandelen met oog op winst bij verkoop de betere keuze. Voor particulieren blijft de winst die wordt behaald bij een verkoop van aandelen onbelast, zolang de verkoop kadert binnen het normaal beheer van het privé vermogen. De verkoop van aandelen binnen een privé effectenportefeuille kadert in de regel binnen het normaal beheer van privé vermogen.

In de vergelijking van de fiscaliteit van beleggingen voor vennootschappen met de fiscaliteit voor privé personen lijken er almaar meer belastingen en taksen mee in rekening te moeten worden genomen. Andere belastingen zijn bijvoorbeeld de aangekondigde effectentaks en de almaar stijgende beurstaks. Zijn die taksen altijd verschuldigd?