Opeenstapeling van nieuwe wet- en regelgeving veroorzaakt implementatieproblemen bij zorginstellingen en werkt overtredingen en potentieel hoge boetes in de hand 

De nieuwe wetgeving die jaar in jaar uit wordt ingevoerd, vergt te veel van onze zorginstellingen. Vooral op het gebied van compliance moeten zorgverleners alle zeilen bijzetten om aan de strenge eisen van de overheid te voldoen. Dit is één van de aanbevelingen van het ‘Handboek compliance in de zorg’, onder redactie van Mr. Dr. Marc Wiggers en Prof. Mr. Wilco Oostwouder, beiden werkzaam in het zorgteam van Loyens & Loeff.

Zware sancties

Zo moeten zorginstellingen dit jaar onder meer het salarishuis aanpassen, de arbeidsverhoudingen met zelfstandigen opnieuw fiscaal beoordelen, datalekken verplicht melden, verplicht een interne klokkenluidersregeling invoeren, het werkverleden voor nieuwe zorgverleners nagaan en ontslag wegens ernstig disfunctioneren melden bij de IGZ. De druk wordt nog eens verhoogd door de zware sancties, zoals hoge boetes, die de verschillende toezichthouders kunnen opleggen als de wetten niet worden nageleefd. 

Dhr. Wiggers: ‘De zorgmarkt is nog altijd in transitie en de overheid zoekt de oplossing voor veel problemen in extra regels en toezicht. Zorginstellingen zijn niet opgericht om hiermee om te gaan en zullen dus, als zij niet oppassen, geheid in de problemen raken.’ 

Compliance

De afgelopen jaren is gebleken dat externe toezichthouders hard optreden wanneer misstanden in de zorg plaatsvinden. Misstanden worden bovendien breed uitgemeten in de media. Om problemen te voorkomen en reputatieschade te vermijden moeten zorginstanties de wetgeving vertalen in praktische en heldere interne regels en processen. 

Dhr. Wiggers: ‘Compliance is een populair begrip, maar een concrete en toekomstgerichte opzet van compliance is voor veel zorginstellingen nog moeilijk. Dat is jammer. Een goede compliance officer kan een belangrijk verschil maken. Zorgverzekeraars laten steeds duidelijker merken dat zij een groot belang hechten aan goede en gestructureerde interne bedrijfsprocessen. Wanneer je daarin nu het voortouw neemt als zorginstelling kan dit betekenen dat je beter gewaardeerd wordt dan de concurrentie. Een voordeel dat in een vraaggestuurde markt van onderscheidend belang kan zijn.’ 

Het ‘Handboek compliance in de zorg’ bundelt de nieuwste inzichten vanuit de wetenschap en de praktijk en geeft de ideeën van de voornaamste toezichthouders weer. Het biedt concrete en praktische hulp bij de implementatie van complianceprogramma’s. 

Dhr. Oostwouder: ‘In de toekomst voorziet een gedegen compliancebeleid in oplossingen voor misstanden op gebieden als: kwaliteit, veiligheid, privacy, financiën, governance en personeelsbeleid. Met de wetenschap van nu hadden veel misstanden kunnen worden vermeden. Uiteindelijk geldt het oeroude adagium “voorkomen is beter dan genezen” ook op dit gebied in de zorg.’