Tá cur chuige nuálach ag dlíghnólacht William Fry maidir leis an GDPR, an dlí consanta sonraí nua a bheidh i bhfeidhm i Mí Bhealtaine 2018, de réir mar atá an spriocdháta seo ag druidim orainn.

Mar chuid dá chlár éagsúlachta, tá ócáidí faoi leith á reachtáil ag William Fry chun an Ghaeilge a chur chun cinn agus Seachtain na Gaeilge (1 – 17 Márta) a cheiliúradh. Thionscnaigh Roinn Teicneolaíochta William Fry na físeáin seo a chur le chéile trí bhíthín na Gaeilge chun léargas a thabhairt do dhaoine ar an GDPR. Toisc go bhfuil easpa acmhainní dlí ar fáil as Gaeilge, táthar ag súil go mbainfidh lucht gnó na Gaeilge tairbhe as na físeáin.

Tugann na físeáin léargas cuimsitheach ar an GDPR ar bhealach cruthaitheach agus clúdaítear topaicí ar nós "Cad atá i gceist leis an GDPR?", "Cearta Leasaithe" agus "Freagracht". Is cur chuige nuálach é seo ar ábhar atá thar a bheith tráthúil do ghach uile éagraíocht in Éirinn. Ní mór aird a thabhairt ar na físeáin, toisc go mbeidh an GDPR i bhfeidhm go luath.

Click here to watch