De Raad voor de Intellectuele Eigendom heeft een omstandig advies opgesteld over het voorontwerp van de wet houdende de invoeging van een Boek XI, "Intellectuele Eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende de invoeging van specifieke bepalingen eigen aan Boek XI in de Boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek. In het advies, dat dateert van 13 september 2013 en dat nu pas werd vrijgegeven, gaat de Raad nader in op de wijzigingen die de regering voorstelde inzake het auteursrecht en het octrooirecht.

Het advies is beschikbaar in het Nederlands en in het Frans.