Op 27 maart 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad een wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering inzake subsidiëring van de digitale behandeling van de omgevingsvergunning.

Via die wijziging is er niet meer sprake van een eenmalige subsidie, en kan er onder bepaalde voorwaarden binnen de beschikbare budgetten dus (bijkomend) subsidie bekomen worden.

Via deze link vindt u meer informatie omtrent de inhoud ervan.